Højskoler er i krise

BRØNDERSLEV:Samtlige seks højskoler i Nordjyllands Amt indbyder til debatmøde med partiet Venstre, der er repræsenteret med partiets ordfører på højskoleområdet, Leif Mikkelsen. Mødet holdes på Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev i aften. -Mødet skal ses på baggrund af den trængte situation, som mange højskoler befinder sig i, og hvor de nordjyske ikke er nogen undtagelse, fortæller formand for Sundhedshøjskole Diget, Sten Pedersen. - Igennem en årrække har tilslutningen til højskolernes kerneydelse, de lange kurser, været støt faldende, og højskolerne er nu nået til et vadested, hvor det er absolut påkrævet med en politisk udmelding om hvad man vil med højskolerne iDanmark. - Partiet Venstre har i den anledning udsendt et debatoplæg, som på mange områder lægger op til nytænkning og brud med traditionel højskolevirksomhed, blandt andet ud fra spørgsmål om, højskolerne skal kunne give kompetencegivende uddannelse, om man skal kunne medbringe SU, om støtten til korte kurser skal fjernes. - Det er af vital betydning for højskolens fremtid, at der her og nu sker en politisk afklaring af højskolens situation, og de arrangerende nordjyske højskoler forventer, at mødet giver nogle væsentlige signaler fra det parti, som mest har sine værdimæssige rødder i højskolen, udtaler Sten Pedersen før mødet.