Retspleje

Højst fire års fængsel i skudsag

For seks af de otte tiltalte kan en domfældelse betyde udvisning af Danmark

FREDERIKSHAVN:Maksimalt fire år bag tremmer har de involverede i skudsagen fra Frederikshavn udsigt til. Hvis de overhovedet bliver dømt. Anklageskriftet er nu udarbejdet, og de otte fængslede tiltales efter straffelovens § 246, hvor strafferammen ellers går indtil 10 år. Men så lang straf får de fængslede definitivt ikke. - Eftersom sagen kører ved byretten, kan vi ikke komme over fire års fængsel, så under alle omstændigheder bliver strafferammen ikke udnyttet fuldt ud, siger Kim Kristensen, der er politiets anklager i sagen. Det er statsadvokaten i Aalborg, der har besluttet, at sagen skal behandles i byretten i Frederikshavn. Tiltalt på samme måde I anklageskriftet er alle otte fængslede tiltalt efter samme paragraf, og dermed mener politiet altså, at samtlige har spillet en aktiv rolle i forbindelse med skyderiet foran Hotel Jutlandia fredag 13. januar i år. - Vores opfattelse er, at vi kan føre bevis for, at alle har deltaget, lyder det fra Kim Kristensen. Udover tiltalten efter den alvorlige voldsparagraf, så er flere af de involverede også tiltalt for våbenbesiddelse, ligesom en enkelt - som en biting - er tiltalt for besiddelse af dopingmidler. Seks af de otte fængslede har en anden baggrund end dansk, og i den forbindelse kan sagen få videre konsekvenser end bare en fængselsstraf. Anklagemyndigheden har nemlig forbeholdt sig ret til at bede om at få de tiltalte udvist. - I sager, hvor der er tale om udlændinge, skal man altid overveje spørgsmålet om udvisning, forklarer anklager Kim Kristensen. Forud for selve retssagen indhentes derfor en udtalelse fra Udlændingestyrelsen. - Hvis de tiltalte bliver kendt skyldige, så skal byretten tage stilling til en eventuel udvisning på baggrund af den udtalelse, som er kommet, oplyser Kim Kristensen. Fængsling forlænget Torsdag fik de otte deres varetægtsfængsling forlænget frem til 29. juni. Denne gang skete det på såkaldt skriftligt grundlag, hvilket betyder, at der ikke blev afholdt et egentligt retsmøde. Seks af de otte protesterede over udsigten til at få fængslingen forlænget, men dommer Mogens Pedersen efterkom dog alligevel politiets ønske. Retssagen er fastsat til at starte mandag 3. juli, og der er afsat seks retsdage til den komplekse sag. Til den tid vil de otte fængslede have siddet bag tremmer på forskellige arresthuse i næsten seks måneder.