Højst to etager ved havnebyggeri

Formand for Borgerlisten for Aalborg Kommune Villy Gregersen Dallvej 83 9230 Svenstrup J. og Næstformand for Borgerlisten for Aalborg Kommune Michael Madsen Hasserisgade 2 9000 Aalborg SKUDEHAVN: Borgerlisten for Aalborg Kommune mener, at området med Vestre Bådehavn og Skudehavnen på ca. 25.000 kvm. højst skal anvendes til et moderat boligbebyggelse, med højst 2 etager. Da der for tiden ikke er tegn på egentlig boligmangel, ser vi gerne bebyggelsen anvendt til liberale erhverv, såsom advokat, læger, tandlæger, frisører, solcentre, samt mindre cafeér og spisesteder. Bebyggelsen skal laves under størst muligt hensyn til miljøet, så det kommer til at fremstå som et maritimt miljø, med mindst 50 m. til fjorden, hvor der så kan opstilles borde og bænke til områdets gæster. Opfyldning af havneområdet, og opførelse af højhuse i området, er Borgerlisten kraftigt imod! De grønne områder mellem Peder Skrams Gade og Skudehavnsvej, skal fortsat være rekreativt område for områdets beboere, ligesom en gentagelse af byggeriet ved Limfjordsbroen, helt skal undgås. Fjordudsigten, og et roligt maritimt miljø, tror vi vil være med til at sikre området turisbesøg - som et alternativ til midtbyens liv, samt sikre vestbyens borgere et fortsat rekreativt område i "baghaven". Samtidig mener Borgerlisten, at omdannelsen af området, samtidig vil skabe plads til et husbådskvarter i Vestre Bådhavn, for de som måtte ønske at bo i kommunen under denne boligform. Dog vil vi opfordre til sikring af, at bebyggelse i området, samt omskabelse af miljøet, ikke må få nogen indflydelse på den nuværende "Fjordbyen", som vi anser for et unikt område for alle eksistenser.