Højt at kigge...

SKAGEN:Der er fortsat mange ornitologer og andre fugle-interesserede, der lige nu kigger intenst efter fugle ved Skagen.Der er truffet i alt 346 fuglearter heroppe i Danmarks artsrigeste kommune, Skagen Kommune. De hyppigst forekommende fuglearter i Danmark, som endnu ikke er truffet heroppe er silkehejre, rustand, amerikansk krikand, amerikansk skarveand, damklire, brun løvsanger og Schwarz' løvsanger. Dagligt året rundt kigger 5-15 lokale fuglefolk her, hvor hav og land mødes, men enkelte dage i maj er 150-200 fuglekiggere på tur til Skagen, og det er inklusive nordmænd, svenskere, tyskere og hollændere.De kommer for at se det store forårstræk, der under varme og sydøstenvinde ofte inkluderer en stor mængde sjældenheder, således op til 20 rovfuglearter på en dag. W.