Højt bundniveau i nordjyske folkeskoler

De nordjyske skoler har ikke noget at skamme sig over, når de sammenligner sig med resten af landet.

De nordjyske skoler er generelt gode til at løfte elevernes niveau. Foto: Torben Agersted.

De nordjyske skoler er generelt gode til at løfte elevernes niveau. Foto: Torben Agersted.

Ifølge en ny opgørelse af karakterne for landets skoler renset for sociale og økonomiske forhold er der kun én folkeskole i hele regionen, der ligger under landsgennemsnittet i de bundne prøvefag. - Det siger, at man i Nordjylland har held til at få løftet elever, så de klarer sig fint. Omvendt kan man sige, at der ikke er mange, der ligger over gennemsnittet, men der er et højt bundniveau, siger chefkonsulent Claus Jensen fra UNI-C, der står bag analysen. Analysen af karaktererne tager højde for, at børnenes baggrund har stor indflydelse på, hvor godt de klarer sig, og det gode nordjyske resultat glæder undervisningsminister Troels Lund Poulsen (V). - Det er et meget glædeligt budskab, og det er et bevis på, at man ikke bare skal kigge på karaktererne, men på, hvor gode skolerne er til at dygtiggøre eleverne, siger han. Der er ikke nogen entydig forklaring på resultatet, men professor Niels Egelund fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole har et bud. - Jeg tænker, at det er et jysk karaktertræk, at man er dedikeret, at man har lavt sygefravær, og at man sætter en ære i at gøre, som der forventes, og man kunne jo forstille sig, at Østdanmark har en anden holdning. Men det er bare en hypotese. Pernille Vigsø Bagge, SF’s folkeskoleordfører, glæder sig også over det stabile nordjyske niveau, men påpeger, at undersøgelsen er lavet i 2010. - Det er før, mange af skolelukningerne blev effektueret, siger hun.