Højt læseniveau i 1. klasse

Kommunens 1. klasser læser bedre end gennemsnittet

BRØNDERSLEV:Børnene i Brønderslev Kommunes 1. klasser ligger pænt over landsgennemsnittet, når det handler om at jonglere med bogstaver og ord. Læseprøveresultater viser nemlig, at 66 procent af børnene i 1. klasserne i Brønderslev Kommune er hurtige og sikre læsere. Til sammenligning er tallet på landsplan 53 procent. Testresultaterne viser også, at 18 procent af børnene er langsomme, men sikre læsere, og her er landsgennemsnittet 23. Usikre læsere er kun 16 procent af Brønderslev-børnene, mens den gruppe omfatter 24 procent på landsplan. At børnene i 1. klasse generelt er gode læsere skyldes ifølge Ulla Bak, at børnenes læseudvilling følges tæt det første år. - De fleste skolers støttecenter, der koordinerer og forestår specialundervisningen, går ind lige fra begyndelsen af 1. klasse og følger børnenes udvikling. De børn, der ikke rigtig er kommet i gang med læsningen i foråret, får et ekstra tilbud om intensiv undervisning. Det er en medvirkende årsag - eleverne får det løft, de har brug for, mener Ulla Bak. Lærerne fra støttecenteret følger børnenes udvikling og forudsætninger tæt det første år. Forløbet slutter med en prøve, hvor man ser, om eleverne har indlært bogstaverne - om de genkender dem, og om de kan skrive dem. Og i april tager skolen de børn ud, som har brug for tidlig læsehjælp. - Den indsats giver de allerfleste børn et godt skub. De placeres i grupper på fire en time om dagen i perioden fra påske til sommerferien. Det har en vældig god effekt. Og det er en medvirkende årsag til det gode resultater i kommunen. Børnene får en god start på deres læseudvikling, konkluderer Ulla Bak, og tilføjer: - De forskellige tiltag er et supplement til en god læseundervisning. Hvis ikke eleverne modtager en god undervisning, kommer der heller ikke et resultat. Nogle børn er i slutningen af 1. klasse i gang med at læse tekster - andre er ikke. - Nogle børn kommer først i gang med at læse i midten af 2. klasse - uden det giver de store problemer. Det man skal se på er, om der er udvikling i børnenes læsning. Sker der noget med deres læsning, gør det ikke så meget, at de først knækker koden i løbet af 2. klasse, tilføjer Ulla Bak. Testresultaterne er et gennemsnit, og Brønderslev Kommune offentliggør ikke tallene for de enkelte skoler. Læsekonsulent Ulla Bak understreger desuden, at læseprøveresultaterne udelukkende gælder 1. klasserne. Og det opløftende resultat kan derfor ikke umiddelbart tages som udtryk for, hvordan læseniveauet er på kommunens øvrige klassetrin. Læseprøveresultaterne er indsamlet i forbindelse med evaluering af projekt "På samme Hammel", der har kørt i Øster Brønderslev og Jerslev. Men resultatet er mere et udtryk for et højt læseniveau i de fleste 1. klasser i kommunen, end det er udtryk for læsefærdigheder hos de elever, der har deltaget i "På samme Hammel".