Aalborg

Højt serviceniveu koster

DET NYE AALBORG: For en del mennesker kommer kommunesammenlægningen til at kunne mærkes på en direkte - og måske ubehagelig - måde. For en af konsekvenserne ved sammenlægningen er, at takster og skatter skal ensrettes. Side 8