EMNER

Højt spil i Rusland

I januar lærte mange europæiske lande på den hårde måde, hvor meget vi er afhængige af russisk gas.

I Danmark er vi foreløbig selvforsynende. Men vi har for en sikkerheds skyld en fremtidig kontrakt med Gazprom, for det tilfælde, at det skulle blive nødvendigt - hvad det forhåbentlig ikke bliver, nu hvor vi for alvor skal i gang med det ambitiøse projekt ”fossilfri fremtid”. Putin spillede højt spil: Hans skjulte dagsorden var at overtale EU til at investere i to nye gasledninger (North og South stream udenom Ukraine, hvilket vil blive hundedyrt). Derfor skulle Ukraine udstilles som usikkert transitland. Planen var, at de enkelte europæiske lande skulle spilles ud mod hinanden. Men heldigvis – efter nogen tøven – valgte EU tale med én stemme. Den tidligere prisaftale, der allerede var indgået i oktober mellem Putin og Tymoshenko, blev derfor reaktiveret. Men hele forløbet viser, at det gasnet, hvorfra Europa får 70 pct. af sin gas, er forældet og utæt. Det er bygget i Sovjettiden som forbundne kar med det russiske og fungerer i dag sådan, at ideen om, at man kan skille gas i transit og til forbrug, bl.a. til at drive gassen frem, vil være som at skille det kolde og varme vand i badekarret. EU bør gå sammen med Ukraine om - i et konsortium – at få en gennemmodernisering af ledningsnettet. Det er en langt bedre investering end nye hundedyre ledninger på bunden af både Østersøen og Sortehavet. Der er et kæmpebehov for energibesparende teknologier (og vi en masse af dem i Danmark). Investeringer her vil lynhurtigt kunne hentes hjem og der vil blive meget mere gas at tilbyde det europæiske marked. Der er også masser af uudnyttet potentiale i Ukrainsk undergrund især ud for Sortehavskysten. Nok vil vi gerne være fossilfrie, men undervejs vil besparelsesstrategier være nødvendige.