Højt sygefravær i byggeriet koster milliarder

København, fredag /ritzau/ Hver tredje byggearbejder er sygemeldt i mere end 14 dage om året. Dermed er sygefraværet i branchen næsten dobbelt så højt som på det øvrige arbejdmarked. Det høje sygefravær koster hvert år samfundet over tre milliarder kroner i sygedagpenge. Halvdelen af sygefraværet skyldes dårligt arbejdsmiljø, viser en analyse fra BAT-kartellet, der er paraplyorganisation for de ansatte i byggeriet. Selv om bygge- og anlægsarbejdere kun udgør en seks procent af den samlede arbejdsstyrke tegner de sig for 12 procent af sygedagpengeudbetalingerne. Det tal er chokerende højt, mener Peter Kirkegaard, der er arbejdsmiljøkonsulent i SiD. - Det springer især i øjenene, at det næsten er hver tredje byggearbejdere, der hvert år modtager sygedagpenge i en kortere eller længere periode. Den eneste forklaring vi kan finde er, at årsagen til sygefraværet typisk er fysiske skader, for eksempel en dårlig ryg, som det tager noget tid at blive kvit. Byggearbejdernes job er desuden ofte så fysisk belastende, at de bliver nødt til at være helt fit, før de kan vende tilbage til arbejdspladsen, siger Peter Kirkegaard. Han hæfter sig ved, at længden af sygedagpengeperioden i gennemsnit er kortere for byggearbejdere, end for andre langtidssygemeldte. - Når byggearbejderne ligger så højt i dagpengestatistikkerne, er det altså ikke fordi nogle få trækker niveauet op, men fordi så mange bliver berørt. Og det indikerer, at den forebyggende arbejdsmiljøindsats i branchen ikke er god nok, siger Peter Kirkegaard. Han efterlyser en systematisk arbejdsmiljøindsats, hvor bygherrerne i højere grad end det sker i dag stiller krav til arbejdsmiljøet og sikkerheden, når de udbyder opgaver til entreprenørerne. - Det burde simpelthen være et krav i alt udbudsmateriale, at entreprenøren kan dokumentere en systematisk arbejdsmiljøindsats for at få del i opgaven. Og her burde staten og andre offentlige bygherrer gå foran, siger Peter Kirkegaard. Sekretariatschef i BAT-kartellet, Gunde Odgaard, er enig. Han mener, at regeringen bør revurdere sin arbejdsmiljøindsats, blandt andet ved at øge Arbejdstilsynets ressourcer og genoptage udbygningen af den lovpligtige tilslutning til BST (bedriftssundhedstjenesten), der rådigver virksomheder i arbejdsmiljøspørgsmål. - Når vi ved, at næsten 40 procent af sygefraværet kan forklares med et dårligt arbejdsmiljø, er det jo decideret selvmodsigende, at regeringen på den ene side så forhippet taler om at nedbringe sygefraværet, og samtidig skærer ned på Arbejdstilsynet, stopper udbygningen af BST, og slækker kravene til, hvornår små virksomheder skal udpege en sikkerhedsrepræsentant, siger Gunde Odgaard. Det er ikke kun på sygedagpenge, at byggearbejderne ligger højt. Også det samlede sygefravær er betydeligt højere end på det øvrige arbejdsmarked. Sygefraværet blandt byggearbejdere svarede i 2001 til godt 10.000 fuldtidsbeskæftigede personer. Det er en fraværsprocent på 6,7 mod 4,1 procent for arbejdsmarkedet som helhed. - Vi taler altså om 10.000 ansatte i branchen hver dag, der ikke møder på arbejdet på grund af sygdom. Halvdelen kan forklares med influenza og forkølelse, mens resten skyldes arbejdskader og ulykker. Det må der altså kunne gøres noget ved, siger Gunde Odgaard. Han påpeger, at det ikke kun er sygedagpengene, der belaster samfundsøkonomien. Tidligere undersøgelser har vist, at en arbejdsulykke i gennemsnit koster virksomhederne mellem 25.000 og 30.000 kroner. - Der er altså argumenter nok for alle parter til at gøre noget ved problemet, siger Gunde Odgaard. /ritzau/