Højt uddannet nordjyde chef for Alpha Diesel

Lars Bonderup Bjørn direktør i MAN B&W

FREDERIKSHAVN:Den 35-årige, højt uddannede akademiker indenfor økonomi, ledelse og organisation, Lars Bonderup Bjørn, Støvring, er af MAN B&W Diesel A/S ansat til at stå i spidsen for den tyske koncerns fire-takter division i Danmark. Dermed bliver Lars Bonderup Bjørn samtidig ny direktør for motorfabrikken Alpha Diesel i Frederikshavn med over 600 ansatte og kommer til at stå i spidsen for den overflytning af aktiviteterne i Holeby til Alpha Diesel, der af koncernledelsen blev besluttet i april. Beslutningen indebærer gradvis nedlukning af Holeby med 400 ansatte og tilførsel af flere arbejdspladser til Frederikshavn. I Frederikshavn skal der også fortsat produceres de noget større to-takts motorer. Lars Bonderup Bjørn har en mastergrad indenfor erhvervsøkonomi og en Ph.D i ledelse og organisation og er ekstern lektor på bl.a. Aalborg Universitet. Han er desuden forfatter og medforfatter til en række videnskabelige publikationer om erhvervsøkonomiske, organisatoriske og ledelsesmæssige emner. I hans professionelle karriere har han hovedsageligt bestredet forskellige ledelsesjob i Aalborg Industries både i Aalborg og i udlandet. Desuden har han arbejdet som bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og med fokus på rekonstruktion, internationale aktiviteter og turn-over projekter. Lars Bonderup Bjørn afløser på posten den hidtidige fire-takter direktør gennem tre år, Claus Windelev, der blev hentet til posten fra USA, hvor han i en menneskealder havde stået for Man B&W's aktiviteter. Claus Windelev opsagde i marts sin stilling begrundet i private årsager og er vendt tilbage til USA.