Hør om nyresygdomme ved åbent hus i dialysen i Skallerup Klit

SKALLERUP: Det særlige dialyseafsnit i Skallerup Klit holder åbnet hus søndag 18. september. Her vil offentligheden få mulighed for at se, hvordan det foregår, når man er i dialyse. Hver halve time vil man kunne høre om dialyse og nyresygdomme. Dialysen i Skallerup Klit blev åbnet for gæster i juni 2003. Den blev etableret på initiativ af dialysesygeplejerske Niels Peter Madsen, som sammen med Nyreforeningen mente, at der var et kæmpebehov for at give et tilbud om gæstedialyse. Det kan nemlig være svært at rejse, hvis man skal i dialyse. Det begyndte med en enkelt dialyseplads i Skallerups, og det første år blev der gennemført 75 dialyser. Siden er der udvidet til tre dialysepladser. - Sidste år kørte vi 425 dialyser, og det svarer til omkring 150 gæster, forklarer Niels Peter Madsen, som leder dialysen i Skallerup Klit. De ansatte i dialyseafdelingen i Skallerup Klit er professionelle dialysesygeplejersker fra Sygehus Vendsyssel i Hjørring og Aalborg Sygehus. Lægeansvarlig er den administrerende overlæge på nyremedicinsk afdeling på Aalborg Sygehus. - Vi håber ved at holde et sådant åbent hus arrangement at kunne udbrede kendskabet til nyresygdomme og dialyse. Vores erfaring siger os nemlig, at folk generelt ikke kender ret meget til det, siger Niels Peter Madsen. Dialysen i Skallerup Klit ligger på Nordre Klitvej 21, Skallerup Klit.