Lokalpolitik

Hørby får et løft for EU-penge

Legeplads og særligt gymnastikprojekt kan etableres med støtte fra EU

HØRBY:Et vågent foreningsliv og idérige borgere sørger nu for, at Hørby får et løft - blandt andet for EU-midler. To projekter fra landsbyen er således på vej til at opnå støtte efter den særlige Leader+-ordning, der er oprettet for at give landsbyer og landområder i EU nyt liv. Det ene projekt hedder ”Gymnastik på tværs i Hørby” og retter sig mod børn og unge i lokalområdet. Bag tilbuddet står en helt ny konstellation bestående af Hørby Ungdomsskole og Springteam Nord. Projektet er omfattet af Leader+-ordningen, fordi det forbedrer det lokale netværk og skaber et mere attraktivt landsbymiljø, og fordi borgere og institutioner er involveret i processen. ”Gymnastik på tværs” kan sættes i søen for 80.000 kroner. Heraf kommer der 25.000 kroner fra både EU og kommunen, mens resten betales af sponsorer. Bylegeplads Det andet projekt i Hørby omfatter etablering af en bylegeplads i den sydlige ende af byen. En gruppe bestående af Hørby Borgerforening, Hørby Børnehus, Hørby Skole, KFUM-spejderne, Hørby Ungdomsskole, Hørby Folkedanserforening, Hørby IF, Hørby Menighedsråd og dagplejemødrene i byen står bag projektet, der er så langt i planlægningsfasen, at man er klar til at søge byggetilladelse. Byrådets økonomiudvalg har givet tilladelse til legepladsen under forudsætning af, at skolen og børnehaven får ansvaret for vedligeholdelse af pladsen - herunder klarer den årlige, lovpligtige gennemgang af pladsen. Denne opgave har de to institutioner påtaget sig. Projektet rammer ånden i Leader+-ordningen lige på kornet, fordi det i dén grad er lokalt forankret og inddrager masser af lokale kræfter i arbejdet. Bylegepladsen kommer til at koste 550.000 kroner, hvoraf en væsentlig del kommer fra EU.