Høreforening opretter Jammerbugt Lokalafdeling

JAMMERBUGT:Høreforeningen stifter nu en lokalafdeling for Jammerbugt Kommune. Dermed samles alle mennesker med høreproblemer i én forening. Det sker på en stiftende generalforsamling onsdag 4. april i Brovst Hallen. - Baggrunden for den nye lokalafdeling er, at Høreforeningen vil sætte høreproblemer på dagsordenen i alle landets kommuner, fortæller Jens Troldahl, Fjerritslev. - Fra årsskiftet har kommunerne fået ansvaret for høreomsorgen, og Høreforeningen vil gerne sikre sig, at alle mennesker med høreproblemer får de bedst mulige vilkår. Problemer og udfordringer i den enkelte kommune kendes bedst af de lokale medlemmer, og derfor er det nødvendigt at samle de lokale kræfter. På den stiftende generalforsamling for Jammerbugt vil forretningsudvalgsmedlem Ole Matthesen, Høreforeningen, fortælle om foreningens fremtidige arbejde og om udfordringerne for høresagen i denne tid. Det er muligt at melde sig ind i foreningen på selve mødet umiddelbart inden den nye lokalafdeling stiftes. Jens Troldahl oplyser, at der vil være teleslynge i lokalet, og mødet skrivetolkes på storskærm. Høreforeningen arbejder for bedre forhold for mennesker med nedsat hørelse, tinnitus, Ménière eller andre sygdomme i øret samt for børn og unge med høreproblemer. Høreforeningen hed tidligere Landsforeningen for Bedre Hørelse, og en del af foreningens arbejde foregik i Ménière-Tinnitus Foreningen, Hørehæmmede Børns Forældreforening og DøvBlevneAfdelingen.