EMNER

Høring om kirken

SÆBY:Efter gennemførelsen en stor sogneanalyse har SæbyMenighedsråd besluttet at afvikle en paneldebat og borgerhøring med temaet ”Sæby Kirkes fremtid - en kirke i dialog med borgerne”. Høringen holdes i Sognegården Mariehuset onsdag den 12. november. Den indles med oplæg på fem minutter af Inger Grund Petersen, Michael Schelde, Eva Lorenzen, Margareha Cedergren, Preben Jeppesen og Finn Jakobsen. De har været fået et delemne at beskæftige sig med. Delmenerne er ”Hvordan fremme dialogen i kirken?”, ”Hvad er den enkeltes ansvar for kirken?” ”Musik i kirken”, ”Højmessen - hvordan skal/kan den være?”, ”Alternative gudtsjenester” og ”De unge og kirken”. Derefter åbnes der for debat. Menighedsrådet håber, at mange møder op, så der virkelig bliver tale om en borgerhøring.