Forskning

Høring om vandmiljø får efterspil

KØBENHAVN:Sagen om embedsmænds deltagelse i høringer for Folketingets udvalg havner nu som en principsag på dagsordenen i Folketingets udvalg for forretningsordenen. - Det er meget bekymrende, at forskere må deltage i møder i lokale landboforeninger om et emne, men ikke i Folketingets miljøudvalg. Det kan kun tydes, som om regeringen ønsker at påvirke det, som vi får som faktuelle oplysninger fra forskningsinstitutionerne. Det er en enorm mistillid til de offentligt ansatte generelt og særligt til forskerne. Desuden er det dybt problematisk i forhold til Folketingets arbejde, at regeringen vil diktere, hvilken type møder vi holder, og med hvem, siger Socialdemokratiets miljøordfører Pernille Blach Hansen til Ritzau. Hun vil have udvalget for forretningsordenen til at tage stilling til, om regeringen kan diktere Folketinget en bestemt arbejdsform. Folketingets miljøudvalg havde inviteret vicedirektør Torben Moth Iversen fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) til en lukket eksperthøring om Vandmiljøplan III. Moth Iversen skulle give oplysninger om landbrugets årlige udvaskning af kvælstof på høringen, som også har repræsentanter for Dansk Landbrug, Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Hydraulisk Institut. Torben Moth Iversen havde sagt ja til at deltage, men det må han kun, hvis hans minister også er til stede, mener regeringen. Udvalgets flertal - Socialdemokraterne, SF, Enhedslisten, Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti - vil ikke finde sig i, at ministeren skal med, og derfor står Moth Iversens stol tom, når høringen holdes efter planen tirsdag. - Vi mener, det er en principiel sag om forholdet mellem Folketinget og regeringen, og om hvordan forskere i statsinstitutioner kan optræde, siger Pernille Blach Hansen. Statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) fastholdt i sidste uge på et samråd, at der skal være en minister til stede, når embedsmænd mødes med Folketingets fagudvalg. Reglen er indført for at beskytte embedsmænd mod at blive draget ind i det politiske spil, oplyste Anders Fogh Rasmussen. Den regel gælder også den inviterede vicedirektør, selv om udvalgsflertallet vil have ham med som forsker. Efter samrådet skrev miljøminister Hans Christian Schmidt (V) til udvalget, at han gik ud fra, at udvalget ønskede hans deltagelse "sammen med en ledende embedsmand fra DMU". Udvalgsformand Eyvind Vesselbo (V) svarer imidlertid, at udvalgets flertal har besluttet, at repræsentanten fra DMU deltager i høringen "uden ministerens tilstedeværelse". Derpå meddeler miljøministeren, at det "på de givne betingelser ikke er muligt for Miljøministeriets medarbejdere at medvirke i arrangementet". Torben Moth Iversen ønsker ikke at kommentere den opståede situation. Pernille Blach Hansen beklager imidlertid, at udvalget må klare sig uden hans faglige viden. Den principielle sag bliver sandsynligvis ikke afklaret før efter Folketingets sommerferie. Forberedelsen af Vandmiljøplan III finder foreløbig sted i tre arbejdsgrupper, der skal være færdige til efteråret. Slutvurderingen af vandmiljøplan II kommer den 1. december, hvorefter der for alvor kommer gang i de politiske forhandlinger om nye rammer for at beskytte vores drikkevand mod udvaskning af kvælstof og andre stoffer. /ritzau/