Høringssvarene er afleveret - MEN bliver vi hørt?

DEBAT

Vi er mange der i disse dage er meget nervøse. Vores FOLKEvalgte byrådspolitikere beslutter indenfor få dage, hvorledes dagligdagen for børnefamilier i Hjørring Kommunes yderdistrikter skal formes. Byrådsmedlemmernes kryds får i vores øjne vidtrækkende konsekvenser. I stedet for at samle kommunen i en helhed frygter vi, at Hjørring Kommune er i gang med at dele kommunen op i et A hold og et B hold. Vi ser, at Hjørring By og skolerne her fredes over en kam og at yderområdernes skoler lukkes, med de vidtrækkende konsekvenser det har for de mindre bysamfund i sin helhed. 27. september havde vi i Løkken et konstruktivt borgermøde, med et rigtig flot fremmøde fra byrådet. På mødet blev fremhævet; Fagligheden er ikke bestemt af skolens størrelse. Ser man på karakterniveauet i Hjørring Kommune er gennemsnittet ved afgangsprøverne i Løkken fuldt på højde med gennemsnittet på de store Hjørring skoler - Løkken ligger på niveau med Højene-Astrup og Lundergårdsskolen som de bedste i kommunen. Udgiften til transport af overbygningseleverne imellem Vrensted - Løkken - Hundelev og Vrå vil koste kommunen godt 1,3 mio. kr. årligt - knap 17 mio. kr. frem til 2023. Vi peger på, at de 17 mio. bruges mere hensigtsmæssigt og til gavn for udvikling af skolerne. Afstanden til Vrå og transporttiden for vores unge er mærkbar - ca. 100 elever vil hver dag få min. 16 km til skole hver vej - dvs. hen mod 2 timers transport excl.ventetid. Det svarer til, at vores unge minimum sidder i bussen 400 timer om året. Så mens vi kæmper for den 6. ferieuge sender I vores unge på landevejen i det, der svarer til 10 arbejdsuger!!! Løkken er udnævnt som "stjerneby" - flyttes overbygningen til Vrå vil det bl.a. pga. afstanden til nærmeste overbygningsskole betyde mindre tilflytning til byen. Hele byens overlevelse er i fare. I høringssvarene var ligeledes regnet på forskellige besparelser på hele skoleområdet, samt en bevaring af Vrensted skole og børnehave som et samlet stærkt børnehus. Borgere fra Løkken Skolecenter gik fra mødet med en god mavefornemmelse. En bevarelse af det nuværende Løkken Skolecenter var forsvaret på bedst mulige måde. Det blev sågar fra politisk hold nævnt, at man ville tælle til 25 og ikke til 16, når skolestrukturforslaget skulle endeligt vedtages. Men vi er bange for, at vores besparelsesforslag bruges "forkert" og utilsigtet. Vi er bange for, at politikerne vil den oprindelige plan på trods af anviste alternativer i høringsmaterialet. Vi kan ikke forstå, hvis politikerne sidder argumenterne overhørig. Borgmesteren har lovet os at alt er i spil, og at politikerne vil gøre deres bedste, for en god løsning på skoleområdet. Hvis dette løfte skal opfyldes, kan der ikke blive tale om at stemme for eller imod "helhedsplanen for skolestrukturen" som den er sendt i høring. Byrådspolitikerne må tage ansvar, de er forpligtet til at lytte til borgerne, tage de 177 høringssvar seriøst, se på de enkelte skoler/skolecentre, og tage hensyn til de vigtigste parter i dette spil - nemlig BØRNENE. For en god orden skyld, vil vi slå fast, at vi i arbejdsgruppen i Løkken ikke har foreslået, at Vrå skoles overbygning skulle flyttes til Løkken - vi mener at forslaget er useriøst og er uforstående overfor at forvaltningen har brugt dyrebar tid på at regne på en løsning, der helt indlysende vil medføre ekstraudgifter.