Lokalpolitik

Hørt på mødet

I min verden skal der ikke flyttes åer og ødelægges landskab for trafikkens skyld. Dykker man ned i det materiale, der er lavet, er der så mange usikkerheder, at man lige så godt kan gætte om sne juleaften. Anne-Dorte Krogh, SF-byrådsmedlem Der er afsat og bevilget 46 millioner kroner til at udvidde motorvejsstrækningen fra Bouet til tunnelen i den seneste investeringsplan fra regeringen. Svend Tøfting, projektleder for VVM-redegørelsen Hvis man ikke vil have en tredje limfjordsforbindelse koster det 220 millioner kroner at udvidde det eksisterende vejnet. Der er kommet 40 henvendelser fra borgere til Nordjyllands Amt i forbindelse med at man indtil 10. juni kan komme med kommentarer og indsigelser. "I er aalborgensere", indledte den konservative Vibeke Gamst på modig vis borgermødet i Nørresundby. Amtsborgmester, Orla Hav, med bopæl i Lindholm, måtte tage til genmæle: det kan godt være, at vi alle er borgere i Aalborg Kommune, men vi er først og fremmest sundbynitter. Aalborg bliver som en øde ø med motorveje rundt omkring sig, hvis man vælger at anlægge en vestlig motorvej. En motorvej er som et hav: det skiller. Vibeke Gamst, konservativt byrådsmedlem. Jeg venter barn nummer fire, og jeg skal altså ikke cykle. Jeg skal have en større bil. Anne-Dorte Krogh, SF-byrådsmedlem I 1933 begyndte man at tale om en tredje limfjordsforbindelse. Per Thomsen, sundbynit Jeg har boet på kanten af Nørresundby og Lindholm i cirka 50 år. I 1933 var man fremsynet og lavede Vesterbro så den kunne klare trafikken 50 år frem. Nu har man lavet Vesterbro så den passer til 1933-niveau. Haakon Wormslev, pensioneret direktør fra Nørresundby Bank Der er afsat 110 millioner kroner til at fjerne og flytte bygninger ved en udvidelse af motorvejen ved den eksisterende tunnel.