Høstfest i Fristedet

I aften er der høstfest i Fristedet i Bindslev, hvor Michael og Kaj Holm fra Ravnshøj vil underholde. Det er baptistmenigheden, der står bag arrangementet. November-arrangementet byder på et møde med teaterleder Jørgen Bing, Vendsyssel Teater, hvor emnet er "Parløb mellem religion og teater". Ved samme lejlighed vil Bo Godsk og hans spillemænd underholde. Adventsfesten i december rummer lucia-optog og amerikansk lotteri, og her vil Benny Kusk fra Frederikshavn Sømandshjem tale og synge.