EMNER

Høstfest

} Menighedsrådene i Tolstrup-Stenum har søndag høstgudstjeneste iStenum Kirke. Børnene fra 4H-klubben pønter høstbordet, og efter gudstjenesten inviterer menighedsrådene på kaffe i Stenum Forsamlingshus. Her synges høstens sange traditionen tro. Menighedsrådene understreger, at alle er velkomne til arrangementet, understreger menighedsrådet.