EMNER

Høstgudstjeneste i Ranum

} KIRKEFROKOST: På søndag fejres årets høstgudstjeneste i Ranum Kirke, og gudstjenesten bliver traditionen tro holdt som en familiegudstjeneste. Alle er velkomne til at medbringe frugt og grønt, og hvis ikke man selv ønsker at bære det ind i kirken, kan man give det videre til nogle af de børn, som venter i våbenhuset. Alle børn, som har lyst til at være med til det, får lov til at bære frugt og grønt ind i kirken, når organisten begynder at spille, og senere holder præsten en kort prædiken i "børnehøjde". Under den lidt længere prædiken er der et tilbud til børnene om børnetræf, en slags minikirke i rummet bag orglet, hvor børnene kan tegne og høre bibelhistorie. Efter gudstjenesten i Ranum inviterer menighedsrådet til kirkefrokost.