Lokalpolitik

Høvdingefigur af træ byvagt

Skal sammen med nyplantet lindeallé være grøn byport til Haverslev østfra

HAVERSLEV:Står det til en arbejdsgruppe med viceskoleinspektør Jørn Lund i spidsen, får Haverslev i løbet af efteråret og vinteren en anderledes grøn byport østfra ved rundkørslen og godt et par hundrede meter ind mod byen. - Vores plan er at plante en række lindetræer på begge sider af Jyllandsgade fra rundkørslen og frem til elinstallatøren i Østergade, der kommer til at fremstå som en allé med omkring 25 træer i hver vejside, fortæller Jørn Lund. Efter planen skal de omkring 50 lindetræer plantes i efteråret, og indkøbet af de mange træer samt plantearbejdet skal udføres af ansatte ved kommunens materielgård. Kommunalbestyrelsen har netop frigivet 59.000 kroner fra byfornyelseskontoen til det aktuelle projekt. Jørn Lund er dog ikke medlem af byfornyelsesgruppen i Haverslev, men er i stedet kommet med i byforskønnelsesprojektet i forbindelse med nedsættelse af flere arbejdsgrupper til realisering af planer og ideer fremlagt i forbindelse med afviklingen af fremtidsværkstedet i byen sidste efterår. Skulptur i egetræ Den grønne byport omfatter også en omkring fire meter høj træskulptur, som skal placeres på det kommunale trekantede areal på nordøstsiden af Jyllandsgade, hvor cykelstien slutter og drejer videre ad den gamle Jyllandsgade. - Nørlund Skovdistrikt har allerede skænket os en knap fem meter høj egestamme til projektet, som kuntneren Bent Dentlau fra Rold efter aftale skal omdanne til en skulptur. Motivet bliver en jernalderhøvding, der ved byporten skal stå som en form for beskytter af Haverslev og byde fremmede velkommen til byen, forklarer Jørn Lund. Arbejdsgruppen bag byporten har allerede døbt jernalderhøvdingen Haver. - Vi har med udgangspunkt i jordhøjen Havershøj i Industriparken tæt ved den planlagte byport digtet, at det var stenalderfolket Haverne, der i sin tid grundlagde Haverslev, tilføjer Jørn Lund med et grin. Tidsmæssigt problem En lokal vognmand har allerede ganske gratis transporteret den flere tons tunge afskårne egestamme fra Nørlund Skov ud til kunstnerens bopæl på Nysumvej i Rold. Indtil videre er der dog ikke sket mere med udformningen, da Bent Dentlau i øjeblikket har travlt med at færdiggøre en træskulptur til Rold Storkro. - Da byfornyelsesmidlerne skal bruges senest 1. januar, satser vi dog på at han får vores jernalderhøvdingeskulptur færdig senest til nytår. I modsat fald må vi finde en løsning på problemet, eventuelt en udskydelse af projektet, erkender Jørn Lund. Fra kunstneren selv lyder der dog mere beroligende meldinger. - Jeg forventer at gå i gang med træskulpturen til Haverslev i efteråret, når den anden er færdig, og satser på at den er færdig inden nytår, erklærer Bent Dentlau, der har fået frie hænder af arbejdsgruppen til opgaven. Frivillig arbejdskraft De 59.000 kroner rækker dog ikke til både indkøb og plantning af 50 lindetræer og honorar til kunstneren samt placering af træskulpturen. - Af samme grund satser vi på yderligere hjælp og frivillig arbejdskraft til hjemtransport af den færdige træskulptur samt støbning af den nødvendige sokkel i vejsiden. I arbejdsgruppen har vi indtil nu alene udført idéarbejdet til en forskønnelse af Haverslev med en anderledes grøn naturbyport som alternativ til en bastant af eksempelvis beton, erklærer Jørn Lund, der i lighed med mange af landsbyens borgere er meget spændt på det færdige resultat.