Hofteoperationer på motorvejen

Hvad skal amtet bruge sin halve kultur-procent til? Ordene flyver allerede højt

- Hvor mange hofteoperationer går der på en halv meter motorvej? Dette spørgsmål viste sig yderst relevant i debatten om amtets kulturpolitik, der blev åbnet på Grand i Aalborg. - Man kunne også spørge, hvor meget teater man kan få for en F-16, sagde en af aftenens mere markante talere, teaterleder Anders Ramberg, Jakobole Teatret. Men det er nok ikke tiden lige nu, hvor regeringen har besluttet at sende Danmark i krig. Ramberg indledte sit indlæg, som faldt sent i debatten, med at konstatere: - Det er da forbløffende. Vi ved alle her, at der kun er begrænsede midler at gøre godt med - og alligevel sidder I der og siger ja til lige meget hvad vi siger her fra salen. Panelet var Nordjyllands Amts kulturudvalg med formanden Gunhild Bach Nielsen som oplægsholder. Det er udvalget selv, der har ønsket at åbne debatten om midlernes rette anvendelse op til den kommende målsætningsdebat i amtsrådet. - Det er fantastisk, at politikernes svar altid er det samme, når man snakker kultur: Hvor skal de penge så komme fra? Er det sygehusenes ventelister, det skal gå ud over? Eller er det de gamle? Det er for letkøbt. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Hvorfor er det ikke motorveje eller jetfly, vi skal forholde os til, når vi vurderer vigtigheden af midler til kulturen, sagde Anders Ramberg. Det skabte en vis tavshed i panelet. Gunhild Bach Nielsen indledte mødet med at regne op, hvad man kan forestille sig af forskellige måder at satse amtets kulturmidler på. Det fremgik, at den halve procent - eller de 40 mio. kroner, det handler om til kulturen, nok i fremtiden skal dække en vis del af driften af det kommende musikhus i Aalborg også, med f.eks. fem mio. som endnu en stor amtsopgave sammen med Aalborg Teater. Det behagede ikke forsamlingen. Billedkunstneren Gorm Spaabæk efterlyste en platform, hvor billedkunsten kan virke i Nordjylland, med løn, definerede opgaver, relevante måder at fungere på. Han foreslog, at der bliver nedsat et nordjysk kunstråd. Indlægget blev suppleret af kollegaen Pia Birkholm, der efterlyste støttede værksteder til landsdelens kunstnere, lige som man har det i andre områder som f. eks. Århus og København. Billedkunstneren Mogens Otto Nielsen beklagede, at amtet ikke for længst havde forstået at reagere på de forslag, der i tidens løb er kommet fra netop billedkunstnerne. - Da statshospitalet i Hammer Bakker blev nedlagt, foreslog vi, at man kunne oprette et kunstakademi i nogle af bygningerne. Det kunne have fået uvurderlig betydning for landsdelens kunstliv. Særlig den eksperimenterende del af kunstlivet kunne godt trænge til en venlig hånd, mente han. Politikerne svarede omhyggeligt hver især på alle spørgsmål fra salen, en form, der viste sig så tidsrøvende, at ordstyreren, kulturchef Vibeke Gamst, mente, at hun ved tidens udløb ville give politikerne det sidste ord. Det blev kraftigt imødegået fra salen, hvor talerne mente, at amtet havde inviteret til at komme med meningstilkendegivelser - så salen måtte have forret. Det fik den så. Georg Metz var inviteret til at lægge op til debatten. Han tog udgangspunkt i medier og tv og filosofien om laveste fællesnævner. Hans konklusion var, at lokale kulturmidler bør bruges på kultur, man ikke kan få andre steder fra - altså ikke på mainstream film, teater, musik og anden kunstudfoldelse, verden i forvejen er fuld af. Brug pengene på det, der ikke er der. - Det er vandringen ind i fantasiens land, det handler om, altså indhold mere end struktur. Det er det primære miljø, hinanden, I skal hente inspiration hos, når I skal beslutte jer, ikke medierne. Mediefolkene er Janus-hoveder - de formidler med den ene side, men bruger ikke selv formidlingen, fordi de alt for godt ved, hvordan den bliver til, sagde Georg Metz. På opfordring fra publikum redegjorde de fem amtspolitikere fra kulturudvalget for deres tilgang til at sidde netop i den stol: Anders Stenild (K) erkendte gerne, at han ikke har særlige forudsætninger. - Jeg er valgt af folk, der som jeg selv ikke har megen forstand på kunst. Men jeg mener, at produktet bør have en vis salgbarhed og kvalitet, hvis det skal have støtte, sagde han. Signe Friis (V) erklærede, at sådan har hun det også. Gunhild Bach Nielsen (R), udvalgets formand, betegnede sin egen indgang til udvalget således: - Jeg er en almindelig bruger af diverse former for kunst og kultur. Det er en væsentlig interesse hos mig. Brian Kjær (S): - Jeg prøvede engang at lære at spille blokfløjte, men det gik ikke for godt. Ellers sidder jeg i LO-kulturudvalget og er engageret i kulturformidlingen via den faglige klub. Karsten Højen (S) betegnede sig selv som både udøvende og forbrugende og arrangerende gennem hele livet. Den indgang til kulturdebatten havde flertallet af de 30-40 kulturinteresserede i salen det også efter debatindlæggene at dømme. Næste møde i kulturdebatten holdes 26. marts på Himmerlands Egnsmuseum i Hobro hvor Niels Frid-Nielsen deltager. 31. marts slutter møderunden på Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring, hvor gæsten er sociologen og forfatteren Henrik Dahl.