Holbergs fjerde århundrede

Ludvig Holberg er kulturarv. Men at tage vare på en kulturarv er ikke bare at opbevare. Det er også at formidle den og gøre den brugbar i vores egen tid. Det er baggrunden for en ny bog, "Ind i Holbergs fjerde århundrede", skrevet af otte danske og norske forskere, der belyser det faglige og kulturelle grundlag for en nykommenteret udgivelse af Holbergs samlede værker - i såvel trykt som digital form. Bogen er et resultat af et sjældent dansk-norsk kultursamarbejde, der er opstået omkring Holberg-projektet 2004-2014. Forfatterne er Gunnar Sivertsen (Oslo), Øystein Rian (Oslo), Bent Holm (København), Per Dahl (Århus), Johnny Kondrup (København), Mathilde Skoie (Oslo), Claus Huitfeldt (Bergen), Peter Christensen Teilmann (København). I bogens indledning beskrives ideen bag det hele. Holbergs store og mangesidige forfatterskab, hvoraf kun en lille del er alment tilgængeligt i dag, er efterhånden det sidste af de store nordiske forfatterskaber, der mangler at blive udgivet i en samlet, ordnet opg videnskabelig form. Den henvender sig til læsere med interesse for den kulturelle arv og de moderne brugerpotentialer, der knytter sig til Holbergs forfatterskab. Bogen behandler emner som klassiker- og kanondiskussionen, udgivelseshistorie, forholdet mellem tekst og teater, foruden historie, statsvidenskab - og ikke mindst digitaliseringen af litteraturen og dens anvendelsespotentialer inden for forskning, formidling, kunstnerisk arbejde og undervisning. Yderligere oplysninger om dette "Holbergprojekt" kan ses på: www.dansk-norsk.no. Bogen udgives på Museum Tusculanums Forlag og koster 200 kr.