Naturkatastrofer

Hold dig til sandheden Jens Broen!

Af Kurt Mikkelsen, byrådsmedlem (V), og kasserer i Hjørring og Omegns Turistforening: TURISME: I et læserbrev skriver Jens Broen, at jeg skal stoppe mit hykleriske angreb på dem, som gennemfører de besparelser, som jeg selv har stemt for i budgettet. Der er noget, der tyder på, at Jens Broen og jeg ikke har vedtaget samme budget, for jeg har vedtaget et budget med en besparelse på kr. 300.000 på områderne turisme, branding og udvikling. En besparelse, som jeg gerne tager del i gennemførelsen af, men det er jo ikke det budget økonomiudvalget nu udmønter med en besparelse på turismen på 787.000 kr. Havde besparelsen på en million kroner, som Jens Broen oplyser, været med i budgetforhandlingerne, havde vi selvfølgelig haft denne debat på det tidspunkt, og hele byrådet havde haft mulighed for at tage stilling til turistbureauets fremtid. Selv om jeg er inhabil i sager, der vedrører turisme, er jeg sikker på, at jeg i Venstres gruppe kunne overbevise mine kolleger om det tåbelige i at lukke turistbureauet i Hjørring, og på denne måde var det blevet en betingelse for at indgå budgetforlig, på samme måde som Jens Broen stillede betingelse om forhøjelse af tilskuddet til Odden med 400.000 kroner for at indgå et budgetforlig. Med hensyn til pressemeddelelsen, er det jo svært at se, at det ikke skulle være Jens Broen, der har udsendt den. Der står: " Økonomiudvalget tager nu bladet fra munden i en pressemeddelelse. Vi har følt, at foreningen var for lidt fremme i skoene, og vi synes ikke, vi får nok for pengene, udtaler Jens Broen". Jeg mener ikke, den kan misforstås, og som tidligere skrevet, står der ikke et enigt udvalg bag disse ord, spørgsmålet er, om der står et flertal bag. Til Jens Broens bemærkninger om, at handelsstanden ikke reagerer, kan jeg kun sige, at det kommer senere, når de finder ud af, at Hjørring ikke bliver markedsført på lige fod med alle andre større byer. Jeg bringer gerne en oversigt over de opgaver, der løses af turistforeningen, men det havde været passende, at økonomiudvalget havde fået denne, inden de tog beslutningen om lukning af kontoret, ligesom jeg som byrådsmedlem er meget forundret over, at der ikke skal udarbejdes et budget for flytning og drift i kommunalt regi. Når jeg reagerer lidt hårdt i denne sag, skyldes det, at der fremføres flere urigtige oplysninger, og det vil jeg ikke acceptere, så derfor Jens Broen, gennemlæs budgettet en gang til og hold dig til sandheden!

Forsiden