EMNER

Hold fast i 29. august

Skal Dannebrog hejses på den dato, Danmark gik i krig?

31. august 1990 blev korvetten "Olfert Fischer" sendt til Den Persiske Golf i den første Irak-krig. Den dag trodsedes NATOs bestemmelser om, at de tilknyttede lande skulle være en forsvarsalliance - én for alle og alle for én - til at blive en krigshærgende alliance, og disse krigshandlinger er fortsat dag efter dag siden rundt omkring i Europas brændpunkter. Flere og flere af vore unge danske soldater er herefter blevet sendt hjem i ligposer, og flere vil følge efter. Danmark har en officiel flagdag i forbindelse med den 29. august 1943, som alene omhandler forsvar af dansk jord/område, hvor Dannebrog hejses i tråd med NATO-alliancen og det, som NATO står for. Er det rimeligt at flage den dag, Danmark gik i krig, når man tager forsvarsalliancen med NATO i ed? Er det rimeligt, at vi i Danmark skal være stolte af og flage for, at vi er blevet krigshærgende? Er det rimeligt, at vore politikere med deres smarte bemærkninger, fredsbevarende styrker samt at holde terrorismen uden for dansk jord, på denne måde og med disse udtalelser snyder den danske befolkning til at tro, at de udsendte soldater virker fredsskabende, hvis det er tilfældet, hvorfor bliver flere og flere så dræbt derude? Kan vi overhovedet tolerere, at Danmark er i krig? Kan vi overhovedet tolerere, at flere og flere af vore unge mennesker, som bliver udsendt som soldater, bliver dræbt efter parolen fredsskabende? Jeg mener, det er tiden at tage denne debat op og tage stilling til, om Danmark skal fortsætte disse krigshandlinger ude i verdens brændpunkter, blot fordi nogle smarte politikere er i stand til at bilde vore unge mennesker, som gerne vil være soldater, ind, at de gør en forskel med hensyn til fredsbevaring ude i de krigshærgede områder. Spørgsmålet står så tilbage, om det hæmmer terrorismen i Danmark, at vi er i krig. Jeg tror på sigt det modsatte og mener, at det er tiden at få alle udstationerede danske soldater trukket hjem så hurtigt som muligt. Lad os så beholde den 29. august som den rigtige flagdag. Den dato fører trods alt hen til noget som er historisk og handler om forsvar af Danmark og passer ind i de aftaler, som ligger omkring medlemskabet af NATO og det, som vi i Danmark bør stå for netop at forsvare vort land med de til rådighed stående midler for så vidt vi skulle blive angrebet udefra.