Hold fast i afgiftsfritagelse

I Det Økologiske Råd glæder vi os over, at der nu tegner sig et politisk flertal for at forlænge afgiftsfritagelsen for el- og brint-biler – som det fremgår af Altinget 25.3.

Afgiftsfritagelsen for el- og brint-biler trådte i kraft i sommeren 2008 og løber foreløbig til og med 2012. Dette betyder i praksis, at el-biler på maks. to ton er fritaget for registreringsafgift. For at få kickstartet en grøn revolution på bilmarkedet er der behov for en forlængelse af afgiftsfritagelsesperioden. Investeringslysten skal sikres på området – derfor er en afgiftsfritagelse vigtig. El-bilerne vil ikke være nået langt nok i 2012 til at indføre afgifter. Men afgiftsfritagelsen skal kun være en igangsætter. El-biler må ikke blive et alternativ i byerne til endnu mere miljøvenlige transportmåder som f.eks. cyklen. Derfor skal vi ikke fritage elbilerne for afgifter til tid og evighed. Vi har tidligere foreslået, at når el-bilernes andel af nybilsalget overstiger 10 pct., så skal de beskattes. Når der er et reelt marked, ønsker vi en gradvis beskatning med en lav beskatning i starten. Den teknologiske udvikling på området bør fremmes – via tilskud og ved at fritage elbilerne fra afgifter. I den nuværende situation, hvor der endnu ikke eksisterer et reelt marked, er det vigtigt med en forlængelse af afgiftsfritagelsen. Men vi skal ikke glemme, at elbiler – på lige fod med konventionelle biler – er medvirkende årsager til støj, biltrængsel og færdselsulykker.