Hold fast i forbehold

Hukommelsen i dansk politik kan være kort. Men selvom finanskrisen overskygger alle problemer, bør vi ikke glemme, at regeringen fortsat har det i sit program at afskaffe EU-forbeholdene.

Særligt forslaget om at afskaffe retsforbeholdet må forurolige. Ikke fordi der er noget galt i, at samarbejde om retspolitik og bekæmpe kriminalitet i fællesskab; men fordi udlændingepolitikken hører under retsområdet. EU har netop foreslået, at medlemslandene skal have fælles asylprocedure. Det betyder, at landene ikke længere selv kan bestemme, hvem man vil give asyl. Ethvert spørgsmål om subjektiv/objektiv frygt og om dokumentation vil overgå til EU. Og hvad værre er, så kan befolkningerne ikke længere selv bestemme ved at ændre flertallet i deres parlamenter, for EU træffer sine afgørelser med flertal. Derfor skal man ikke bare have flertal i sit eget parlament – men også i hovedparten af de øvrige EU-landes. Og hvor mange lande har vi egentlig stemmeret i? Ligeså foruroligende er det, at EU foreslår en såkaldt solidaritetsregel. Modellen går i sin enkelthed ud på, at de lande, der oversvømmes af udlændinge – fordi de ikke har formået at stramme deres udlændingelove i tide – skal kunne sende de alt for mange udlændinge videre til de lande, der ikke modtager mange. Reglen er naturligvis dybt usolidarisk, fordi den pålægger ansvarlige lande, der har strammet sine love, ansvaret for noget, som de uansvarlige lande med fri indvandring har påtaget sig. Med andre ord vil EU lade den laveste fællesnævner – landet med den frieste indvandring – være udgangspunktet. Heldigvis er Danmark på grund af sit forbehold stadig forskånet for disse EU-indgreb. Men forbeholdet er under pres fra EF-domstolen. Det så vi i sommerens sag om metock-dommen, hvor Danmark på trods af forbeholdet blev tvunget til at acceptere illegale indvandrere, som EF-domstolen med et snuptag lod være omfattet af indre marked. Der er med andre ord nok at bekymre sig for. Hvis ikke det er regeringens tiltag om at afskaffe vores selvstændighed, er det EF-domstolens overgreb imod forbeholdet. Det må vi ikke glemme i en opkogt sindsstemning over finanskrisen.