Hold fast i lov

Det er utroligt, at man fra erhvervsministerens side nu ønsker at gennemhulle den unikke, gode forbrugerbeskyttelseslov vedrørende omsætning af fast ejendom, vi har i dag. Vi er det land i Europa, der har den bedste og mest gennemtænkte forbrugerbeskyttelse, når man som forbruger skal sælge eller købe fast ejendom. For de fleste den største og vigtigste økonomiske investering i livet.

Men med oplægget til den nye lov "Bedre og billigere bolighandel" banker man udviklingen mange år tilbage ved at lempe på forskellige forhold: Uddannelse, ejerskab og ikke mindst afskaffelse af det obligatoriske finansieringsforslag. Alt sammen for at øge konkurrencen mellem aktørerne i branchen. Men konkurrencen er i dag større end den nogen sinde har været, og i alle områder af landet har forbrugeren mulighed for at vælge en ejendomsformidler, der arbejder ud fra lavprissystemer. De fleste forbrugere har dog valgt at sætte sikkerhed og seriøsitet i første række, når det drejer sig om salg eller køb af deres største investering i livet. Man behøver blot at åbne avisen og se på boligsiderne for at konstatere, hvor hård konkurrencen er. Advokater med lave salærer og mæglere med forskellige pakker til forskellige priser til forbrugeren. Der annonceres rask væk med 25 procents rabat på honoraret. Der annonceres med fast honorar uanset ejendommens pris osv. Afskaffelse af finansieringsforslaget forstår jeg ikke det mindste af. Gennemføres det, vil vi komme til at opleve wild-west-tilstande på finansieringssiden, da man dermed ikke har et reelt sammenligningsgrundlag, der fortæller, hvad det vil koste at bo i ejendommen ud fra en sammenlignelig bruttohusleje. Vi kan blot se, hvordan det er gået på andelsboligområdet ved salg af nye projekter, hvor man for blot seks måneder siden var henrykte over der blev udfærdiget normer, som gjorde det muligt at sammenligne huslejen med, hvad man kan købe af ejerbolig til den samme husleje. Det vil være et stort tilbageskridt for forbrugerne, såfremt man ikke kræver, at der fortsat skal være finansieringsforslag med i forbindelse med udbud af ejerboliger. Jeg kan ikke se, hvordan Forbrugerrådet kan mene, det vil være en fordel for forbrugerne, at man ikke kan sammenligne, hvad det vil koste at bo i en ejendom ud fra en finansiering, der strækker sig over 30 år. Forbrugerrådet kan vel ikke være interesseret i, at man i en salgsopstilling har afdragsfrie lån og i en anden er ejendommen finansieret således, at der måske betales en overkurs ved indfrielse. Jeg kan blive ved med at finde eksempler på finansieringsmuligheder, der er uigennemskuelige for forbrugeren. Bendt Bendtsen har samtidig udtalt, at Klagenævnet for Ejendomsformidling er med til at beskytte forbrugerne. Dette er også rigtigt, men han glemmer blot, at det kun er DE's medlemmer, der er forpligtiget til at efterkomme klagenævnets kendelser. Samtidig er det også problematisk, at advokater der handler ejendomme ikke kan indbringes for klagenævnet. Får forbrugeren ret i Klagenævnet og ejendomsformidleren ikke vil efterkomme kendelsen, er det alene domstolene, der kan afgøre sagen - med alle de omkostninger samt tidsforbrug dette kræver. Større gennemsigtighed i priserne fra formidlerne er også et krav fra ministeren. Men det man oplever, når man skal sælge en ejendom er, at forbrugerne ser mest på, om de kan undgå omkostninger, hvis ikke boligen sælges. Alle har i dag mulighed for at aftale med mægleren, at man ønsker at betale ud fra det arbejde der udføres. Det er dog kun en lille del af forbrugerne, der ønsker at benytte sig af den mulighed. Langt de fleste forbrugere vælger en løsning, hvor man kun betaler mægleren, hvis boligen bliver solgt. Bortset fra et mindre beløb til dokumentationsudgifter, som betales under alle omstændigheder. Med det nye lovoplæg kan vi igen nemt havne i den situation, hvor forbrugerne får regninger på mellem 10.000 og 20.000 kroner, uden at deres bolig er solgt. Jeg husker tydeligt de mange klager, der var på den konto, da vi i sin tid arbejdede efter dette system. Jeg tror ikke dette er til gavn for forbrugeren, hvis man alene giver mulighed for at aftale denne fremgangsmåde. I dag er der ingen andre brancher, der skal give forbrugeren en så detaljeret beskrivelse af, hvad man forlanger penge for i forbindelse med en handel som mæglerne skal. Jeg kan ikke se, hvordan de nye tiltag skal øge konkurrencen. Det vil blot føre til, at man far nogle tilstande, der er endnu mere uigennemsigtige for forbrugeren, og medføre at domstolene vil få lange køer af retssager på grund af tvister mellem forbrugeren og ejendomsformidleren. En ny lovgivning, der giver øget konkurrence, har vi ikke noget imod. Den øgede konkurrence kan dog opnås, uden at det betyder uigennemsigtige tilstande på finansieringsområdet. Finn Pedersen, Halvej 14, Godthåb, er statsaut. ejendomsmægler og næstformand for Dansk Ejendomsmæglerforening.