Hold fast i niveaudelingen

FOLKESKOLEN:Jeg vil gerne styrke Danmark igennem niveaudeling i folkeskolen og dermed alle elever i skolen ved at målrette undervisningen til den enkeltes niveau Jeg er af den opfattelse, at niveaudeling kan være med til skubbe Danmark højere op på listen over elevernes færdigheder i Europa, hvor Danmark ved de seneste målinger har været placeret sidst. Med denne form for masseundervisning, vi har i dag, rammer vi alt for få. De mindre gode elever kan ikke følge med, og de bedste elever møder ikke udfordringer nok. Niveaudeling gavner den enkelte elev mere og det giver i sidste ende et bedre resultat. Det er logik for perlehøns, at elever på lavere faglig niveau for mere ud af en undervisning på deres niveau og ligeledes for de elever der har et højere fagligt niveau. Det udvikler den enkelte elev bedre og ruster de elever, som vil på en videregående uddannelse mere. Lige der sakker vi også bagud i Danmark. Gymnasielærerne udtaler sig jævnligt og siger, at flere af de eleverm der tages ind, har faglige mangler, og man bruger alt for meget tid på at fylde de faglige tomme huller ud. Det er ikke lærerne, men politikerne der er i vejen med eller skal man sige var. Regeringens folkeskolereform lægger jo netop op til, at der bliver nogle fælles centrale mål for eleverne på de forskellige klassetrin, og at der bliver flere muligheder for at dele eleverne trods alt. Vi skal bryde denne skoletradition, S og R havde magt til at gennemføre i mange år, før sidste valg og VK-regeringens dannelse. Der skal være mulighed for at kunne rykke op og ned fra de forskellige niveauer. Niels Hausgaard har engang delt befolkningen op en del, der var boglig begavet og en der var praktisk begavet, en sandhed, man ikke kan fornægte. Det faktum kunne man også tage med i niveaudelingen. Der skulle måske være mere praktisk/kreativt undervisning til de elever der ikke har så højt et faglig niveau. Vi må gøre op med denne ligedannelsespolitik, som hersker i folkeskolen og gør mere ud af tilpasse den enkelte. Vi lever jo ikke i et bondesamfund længere, men et videnssamfund.