Pandrup

Hold fast

PRAKSISLÆGER:Det er et af de allervigtigste opgaver at fastholde og tiltrække praksislæger. Derfor er det vigtigt, at regionspolitikere uanset partifarve bakker op, så der kan lægges pres på regeringen, ikke mindst fordi kommunerne har det svært nok økonomisk i forvejen. Fastholdelse – og så en vurdering af, om der i sundhedssektoren er deltidsansatte, som efter ønske kan få afprøvet, om de måske kan prøve at arbejde på trekvart eller fuld tid i en periode med mulighed for at vende tilbage på deltid. Vagn Kvist næstformand (R), Region Nordjylland, Stadionvej 18, Kaas, 9490 Pandrup vagn.kvist@rn.dk

Forsiden