Buskørsel

Hold fingrene fra vores busruter

HALS:Hvis det står til teknisk udvalg i Hals Kommune, så vil den forestående sparerunde i Nordjyllands Trafikselskab ikke kunne mærkes lokalt i kommunen. Det står klart efter denne uges ekstraordinært indkaldte møde i teknisk udvalg, hvor der blev set nærmere på den kendsgerning, at Nordjyllands Amt har besluttet at reducere det årlige tilskud til NT. Det betyder, at regionalruterne skal beskæres med cirka 40.000 køreplantimer årligt - hvilket svarer til en reduktion på cirka ni procent. I Hals Kommune er der imidlertid på blandt andet skolerne blevet set nærmere på de regionale busruter i Hals Kommune, og det er efter tilbagemeldingerne fra skolelederne, at teknisk udvalg nu over for NT vil anbefale, at der ikke pilles ved disse ruter i Hals Kommune. - Den måde, det kører på lige nu, er meget hensigtsmæssig. Vi har en god belægning, og derfor mener vi ikke, at det er hos os, der skal skæres ned, forklarer formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V). Når NT har fået tilbagemeldingerne fra Hals Kommune og de 26 andre kommuner i Nordjylland, vil der 4. april blive fremsendt et NT-oplæg til, hvordan regionalruterne i landsdelen skal ændres.