Hold godt fast i friskolerne

Et velfungerende landsbysamfund står og falder med, om der er en skole.

Derfor er udtalelser fra Kommunernes Landsforening om lukning af 300 landsbyskoler til stor skade for bosætning, udvikling og vækst i vore landsbyer og landdistrikter. Mange ressourcestærke børnefamilier vil gerne flytte på landet for at få en ”blødere velfærdstilværelse” med grønne omgivelser, dyr, overskuelighed, foreningsliv og folkeligt fællesskab. Men er skolen i landsbysamfundet først lukket eller i fare for at blive nedlagt, sker der ingen tilflytning, og bosiddende børnefamilier søger væk. Derfor er mange landsbysamfund med mindre skoler i dag nervøse for skolens og lokalsamfundets fremtid. I mange lokalsamfund, hvor skolenedlæggelser står for døren, arbejdes der ihærdigt på at oprette en friskole, f. eks. på Langeland, hvor politikerne har sendt beslutningen om lukning af tre folkeskoler ud i høring. Desværre har Folketinget vedtaget en yderst problematisk stramning af friskoleloven, gældende fra 1. juli 2007. Nu skal en forældrekreds, der fra det kommende skoleår ønsker at oprette en friskole, senest 15. august tilmelde friskolen og indbetale kr. 30.000. Kommunalbestyrelsen/byrådet derimod har frist til 1. december, før beslutningen om en skole-nedlæggelse skal være taget. Det betyder, at en kommunalbestyrelse/byråd, ved at vente til efter den 15. august med at beslutte en folkeskole nedlagt, kan forhindre en forældrekreds i at oprette en friskole fra det kommende skoleår. Eleverne har hermed ikke andet valg, end at lade sig forflytte til en skole uden for lokalområdet. I Danmark har vi siden 1814 haft undervisningspligt og ikke skolepligt, som de har i mange andre lande. Det betyder at danske børn og unge ikke er tvunget til at gå i den offentlige skole, men kan vælge at lade sig undervise i en friskole, en efterskole, ungdomsskole eller f. eks. I hjemmet. Vi danskere har i næsten 200 år været glade for og stolte over vore frie skoler, og mange friskoler har med succes efterfulgt en nedlagt folkeskole. Må det fortsat være sådan.