Hold godt fat i det princip

Det er beroligende at vide, at justitsminister Lene Espersen (K) ikke er til sinds at følge et forslag fra politiet om, at mindre bødesager skal kunne afgøres helt administrativt, hvis folk, der har fået en bøde, ikke reagerer på bødeforlægget. For som justitsministeren skriver i et svar til Dansk Folkepartis Peter Skaarup, så vil "en ordning, hvorefter anklagemyndighedens bødeforelæg får samme virkning som en straffedom, hvis borgeren ikke reagerer, rejse væsentlige spørgsmål vedrørende princippet om, at straf ikke idømmes af statsmagten, men af de uafhængige domstole." Havde ministeren fulgt forslaget fra politiet, ville der nok have været sparet både tid og penge hos både politi og i de byretter, der i dag afsiger mange udeblivelsesdomme, fordi mange af de tiltalte i de mindre bødesager ikke møder frem i retten, når deres sag skal afgøres. Men det retfærdiggør ikke - som ministeren også noterer - at ændre på en afgørende praksis i dansk retsvæsen og dermed pille ved den væsentlige skilleline, der er mellem den udøvende magt - politiet - og den dømmende magt - domstolene. Justitsministeren har tidligere valgt at gå på kompromis med borgernes retssikkerhed og dermed med afgørende retsprincipper. Det skete, da politiet fik tilladelse til at undersøge og visitere almindelige mennesker på gaden uden at skulle have en konkret mistanke at begrunde undersøgelsen med. Baggrunden var et stigende antal knivoverfald, men beslutningen og den følgende ændring i praksis må i bakspejlets klare lys noteres som en yderst betænkelig ændring i retssikkerheden for den enkelte. Konsekvensen sat på spidsen er, at man som borger i modsætning til tidligere er skyldig, indtil man kan bevise det modsatte. Almindelig praksis har hidtil været det modsatte. At man naturligvis var uskyldig, indtil politi og anklagemyndighed ved en domstol havde bevist det modsatte. At justitsministeren i det seneste spørgsmål holder fast i den væsentlige praksis, at straf ikke idømmes af statsmagten, men af de uafhængige domstole, er glædeligt at notere. Måske skulle ministeren nu også overveje at vende tilbage til tidligere tiders principper om, hvornår politiet har ret til at bede en person tømme lommerne.

Forsiden