Hold hovedet koldt i sagen om Adelgade 23

NEDRIVNING:Den sidste tids debat om Adelgade 23 kan godt undre. Hvad er det egentlig man mener er bevaringsværdigt ? Forhuset er et faldefærdigt gammelt hus med påmalet bindingsværk, altså ikke som nogle måske tror originalt bindingsværk. Det er ganske vist cirka 100 år gammelt, men det kan vel ikke være et kriterie for at bevare det. Hvis alder alene er et kriterie kan man da glæde sig over at man ikke så sådan på det i Gorm den Gamles tid, for så havde Adelgade nok stadig bestået af en række jordhuler eller lignende bygningsværker. Restaurering kan næppe komme på tale, da det er mildt sagt pilråddent, så i givet fald vil der nærmest blive tale om en nedrivning med påfølgende genopførelse med de originale materialer, der kan genbruges. Det er nok nærmest nogle mursten ifølge sagkyndige. Er det bevaring? Bybilledet vil være væsentligt bedre tjent med den nybygning, som Sparekassen Hobro har tegninger til. Desværre har man ikke hængt et eksemplar op i vinduet i Adelgade 23. Havde man gjort det, tror jeg mange ville have undladt at anbefale tvivlsomme forsøg på en ”bevaring” af det nuværende. Baghuset er ganske vist rigtigt bindingsværk, men om der der ud over er noget, der er værd at bevare, kan da vist diskuteres. Bindingsværkshuse findes jo mange steder med en væsentlig bedre placering. Det aktuelle baghus ligger klemt inde bag ejendommene i Adelgade og idéen med at lave en gennemgang fra Adelgade for at indrette en eller anden butik mener jeg er helt ved siden af. At bygningen ikke kan bruges til beboelse kan der vist ikke være nogen tvivl om, men man kan så stille spørgsmålstegn ved, om det er forsvarligt at lade et personale arbejde i lavloftede rum med sandsynligvis dårlig varmeforsyning og ventilation. De skulle selv tvinges til det. Der har været forslag fremme om evt. at indrette en blomsterbutik eller et ”ølhul” i bagbygningen, men forslagsstillerne burde så i givet fald tvinges til selv at finansiere foretagenet. Med den historik der ligger i blomsterforretninger og ”ølhuller” i Hobro er det næppe nogen givtig forretning. Forslagsstillerne har åbenbart mere forstand på disse ting end alle andre, så derfor, lad dem selv drive det. De kan dårligt undskylde sig med ikke at have forstand på det, for man kan vel ikke tillade sig at anbefale at andre mennesker skal investere i en forretning man ikke selv véd noget om .Riv det hele ned er det eneste fornuftige at gøre. Hvis der skulle være detaljer, som kan interessere eftertiden, kan det i dag lade sig gøre at bevare oplysningerne på digitale medier, men jeg tvivler på det er aktuelt. Skulle bygningen være interessant at bevare, kunne man jo forhøre om Den gamle By i Århus vil påtage sig at nedrive, fjerne og samle den igen i Århus. PS. At Jens Toldstrup under krigen har overnattet i bygningn på flugt fra nazisterne kan vel heller ikke gøre bygningen bevaringsværdig. Han har sikkert overnattet mange andre steder i landet.