Hold ikke fast i forlig

Åbent brev til hr. Mogens Lykketoft: Det seneste forlig om anvendelsen af satspuljen har fået mig op af stolen, f.eks: 500 mio. kr. til psykiatriområdet. Hvorfor har området ikke sit eget budget under Sundhedsministeriet?

Når jeg henvender mig til Dem om spørgsmålet, skyldes det, at loven blev til i Deres tid som finansminister. Begrundelsen var (vist nok), at landet ikke havde råd til en ajourføring af pensioner m.v. Siden har puljen iflg finansministeriet financieret forskellige projekter af mere eller mindre tilknytning til pensionsområdet med ca. 7 mia. kr., penge som er forholdt pensionisterne. Mit spørgsmål er: Hvor længe agter Socialdemokraterne at medvirke til at særbeskatte pensionisterne og overføre midler til et begreb, der ikke findes andre steder i finansloven: et solidaritetsfond for pensionister, som er udtryk for formynderi fra lovgivernes side. Når jeg henvender mig til Dem, er det i håb om at få den historiske baggrund for satsreguleringen. Efter min opfattelse er tiden løbet fra begrundelsen, og det er udtryk for en asocial tankegang, når man betænker, hvordan folkevalgte over en bred front sørger for at være økonomisk ajourført, for ikke at tale om at ligne et bjergsomt folkefærd. Jeg har forgæves forsøgt at få alle ordførere og partiformænd til at redegøre for opretholdelsen af forliget, men det er komplet umuligt at vride et ord ud af nogen. Emnet er simpelthen tabu, og hos Deres parti. Jeg håber på Deres velvilje til en opklaring af mystikken. Af Mogens Lykketoft folketingsmedlem (S), udenrigsordfører: FORSVAR: Jeg vil gerne forsvare forliget fra 1990 om satsreguleringen og satspuljen: Før den tid var folkepensionen kun reguleres med pristallet, og pensionisterne ville have fået meget mindre nu, hvis vi ikke havde knyttet reguleringen til et løntal i stedet for. Reguleringen er så 0,3 pct mindre end den registrerede lønstigning og et beløb svarende til 0,3 pct. af hele udgiften til overførsler som pension, dagpenge, kontanthjælp m.v anvendes så i stedet til særlige for mål via satspuljen. Det betyder ikke, at psykiatrien kun får midler herfra, men det betyder at vi har et antal hundrede millioner ekstra at bruge til særligt udsatte grupper hvert år. Hvis et politisk flertal gerne vil regulere en ydelse - f.eks. folkepensionen- udover hvad satsreguleringsloven giver anledning til, så kan man naturligvis gøre det. Og det mener Socialdemokraterne der er behov for nu. Af Paul Prietzel Sorthøj 167, Aalborg: REAKTION: Kære hr. Lykketoft. Tak for svaret og undskyld, at jeg tillagde forliget et senere tidspunkt end Schlüter-regeringen. Jeg skylder at sige, at min skarpe reaktion er forårsaget af, at puljen er blevet lege- og tumleplads for Dansk folkeparti, der evner at få det til at se ud, som dette partis anvendelse af midlerne er markant anderledes end oppositionens opfattelse af, hvordan midlerne bør anvendes, f.eks. ældrechecken. Jeg opfatter den som at fodre hunden med dens egen hale.