Børnepasning

Hold jer fra børnene

BUDGET:På et møde 27. august, vedrørende forslag om nedlæggelse af Børnehaven Nr. Uttrup, blev følgende udtalelse fra forældregruppen - Børnehaven Nr. Uttrup vedtaget. Hvis Aalborg Kommune har planer om at skære ned på børnehaverne, og derved en evt. lukning af Børnehaven Nr. Uttrup, så mener vi man gør regning uden at se på børnenes tarv og fremtid. Det må være rimeligt at forlange, at der også bliver sat fokus på, hvordan den enkelte børnehave fungerer og hvilket "produkt", der kommer ud af tre-fire års ophold i børnehaverne. Børnehaven Nr. Uttrup har i vores øjne et fantastisk godt "produkt". Stabilt personale, som både børn og forældre kan identificere sig med. Pædagogerne yder stor nærvær og opmærksomhed over for børnene. Skaber ingen problembørn, hvilket nyhederne ellers er fyldte af. Der er en virkelig god harmoni i børnegruppen. Hvad er støj? Ikke et problem her, her er trivsel og plads til alle! Børnehaven har en tilpas størrelse, der bevirker at alle børn kender og leger med hinanden. Hvad er planen så? At børnene skal deles ud på andre og større børnehaver, oven i købet med en bevidst viden om at lave en fem overbelægning. I politikere burde skamme jer, hvis I ikke tager hensyn til, hvor og hvordan børnene trives bedst muligt. Hvis, det er fordi i lægger under for regeringens sparepolitik, så tænk på, at de børn, I nu vil straffe med store besparelser, er de samme børn som skal financiere jeres pension, hvad nytter det så, at I ikke vil give børnene den bedst mulige start i livet. Der må være andre sparemuligheder, alternativet er at bryde regeringens løfte om at skatten ikke må stige, børnene holder I jer fra!