Overenskomster

Hold jer til sandheden

Efter jeg har haft et indlæg her på NORDJYSKEs debatsider, skal jeg lige love for, at de tværfaglige foreninger, især Kristelig Fagbevægelse (Krifa) med Christian B. Steen ved roret, er vågnet op til dåd, uden at der er kommet noget nyt under himmelstrøgene ved den opvågning, bortset fra at Christian B. Steen mener, at det ville klæde mig, hvis jeg ville afstå fra at fremkomme med direkte usandheder.

Uanset hvad han mener, at jeg skal, vil jeg gerne slå en ting helt fast: Mit syn på de gule foreninger ændres ikke. Som jeg har skrevet før, mener jeg simpelthen, at de underminerer det danske arbejdsmarked, også selvom Christian B. Steen mener, at Krifa er både en fagforening og a-kasse Jeg ved godt, at der findes en kristelig overenskomst med Kristelig Arbejdsgiverforening, men den er ikke til megen hjælp for medlemmerne. Hvis man læser den kristelig overenskomst, kan man hurtigt se, at det er en ensrettet overenskomst. Desuden skriver Christian B. Steen (28.11.), at Krifa hver eneste dag arbejder for at sikre bedre løn og arbejdsforhold til deres medlemmer - eller kunder, som der står skrevet på deres hjemmeside. Grundlaget for de fleste af medlemmerne i Krifa er en LO-overenskomst, forhandlet og betalt og stemt om af LO's medlemmer. Derfor kan Krifa ikke ændre et komma i disse overenskomster, men de kan ”nasse” på de resultater, som vi forhandler hjem, og de er meget bedre end den overenskomst, som I laver med Kristelig Arbejdsgiverforening. Lad mig f.eks. nævne, at Dansk Metal har en kendelse, afsagt i tvistighedsnævnet 11.11., hvor en mekanikerlærling, som er medlem i Dansk Metal, er under uddannelse et sted, hvor man har indgået overenskomst mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagforening, men kendelsen siger, at det er Industriens overenskomst, lærlingen skal aflønnes efter. Lad mig gøre det helt klart: Det er altså lønsatserne fra Industriens overenskomst, lærlingene skal aflønnes efter i alle forhold. Lærlinge på Dansk Metals område får med de nuværende satser op til 3,05 kroner mere i timen end lærlinge får efter en kristelig overenskomst. Denne sag betyder, at Dansk Metal har skaffet sit lærlingemedlem 33.298 kroner, som han er blevet snydt for i løn ved at blive aflønnet efter den kristelige overenskomst. Dertil kommer 10.000 kroner i godtgørelse, fordi virksomheden ikke havde skrevet en korrekt uddannelseskontrakt med lærlingen, fordi man i kontrakten havde skrevet, at lønnen var efter Krifa-overenskomsten. Ydermere får Dansk Metals lærlingemedlemmer indbetalt pension, når man går i lære, efter man er fuldt 20 år og har ni måneders anciennitet eller har pension fra et andet arbejde. I en kristelig overenskomst står der i § 3 stk. 7, elever er ikke omfattet pensionsordningen. Dog medregnes elevtiden i ancienniteten. Med den kendelse slået fast i tvistighedsnævnet og med den omtalte pensionsparagraf her, skal der også rettes ind efter Industriens overenskomst. Der har jeg svært ved at se, hvor krifa gør et ordentlig stykke fagforeningsarbejde for at sikre bedre lønninger til deres medlemmer, men endnu engang er det et LO-forbund, i dette tilfælde Dansk Metal, der har trukket læsset og hjulpet Krifas medlemmer. Jeg håber, at Krifa husker at fortælle sone medlemmer, som er under uddannelse indenfor Dansk Metals område, hvordan de skal aflønnes og hvem der har sikret dem disse lønsatser. Man skal jo holde sig til sandheden.