Lokalpolitik

Hold jer væk fra regeringspartier

"Venstre ved du hvor du har" Og det bliver mere og mere tydeligt.

Derfor skal jeg inderligt opfordre til, at man ikke sætter kryds ved Venstre eller et andet regeringsparti til byrådsvalget 15.11. Igen er det dokumenteret, at de rige bliver rigere og rigere, og de fattige bliver endnu mere fattige. Dugfriske undersøgelser viser nu, at borgere der på en eller anden ulykkelig vis modtager kontanthjælp er den gruppe regeringen og dermed Venstre straffer vildt. Tidligere kunne børnefamilier med nød og næppe få dagligdagen til at løbe rundt. Efter de sidste er begyndt at virke, har de frivillige hjælpeorganisationer mærket en stor tilgang af familier der desperat har brug for hjælp. De seneste årtier har det stort set kun været hjemløse de skulle hjælpe. Ved at holde din stemme væk fra Venstre, vil du få indflydelse i de nye kommunalbestyrelser og derved vil signalet være klart til regeringen: Vi vil ikke finde os i det! Jeg vil arbejde for, at alle ledige - specielt ikke-forsikrede ledige får en værdig behandling i kommunerne og de kommende jobcentre, hvor den enkeltes ønske og behov er i fokus. Og her vil jeg arbejde for, at udgangspunktet i handlingsplanerne bliver uddannelse eller anden opkvalificerende tiltag som vil bringe borgeren nærmere det ordinære job og dermed til at blive selvforsøget. Ren aktivering virker ikke!. Her er en stor forskel på Venstre og Socialdemokratiet for "Venstre ved du hvor du har" de har kun den kommunale økonomi for øje, hvor jeg siger at uddannelse er en investering som er meget billigere og fornuftig og skal indgå den enkeltes kontanthjælpsmodtagers handlingsplan.