"Hold-kæft bolsjer" til mølle-naboer

Vindenergi-firma vil skabe llokalt medspil, men metoden møder kritik

FREDERIKSHAVN:Jysk Vindenergi har taget kontroversielle metoder i brug for at gøde jorden for nye vindmøller. Selskabet har søgt om om få et område sydøst for Ravnshøj, tæt på den fredede Åsted Ådal, udlagt til vindmøllefelt og lover at 10 procent af afkastet fra møllernes drift vil blive kanaliseret tilbage til Ravnshøj/Favrholt området. Det vil ske gennem en erhvervsfond, som skal bestyres lokalt, f. eks. af Ravnshøj Borgerforening. Anslået vil erhvervsfonden blive tilført en halv mio. kr. om året. Pengene skal kunne bruges til helt lokale formål som foreningsliv, trafiksikring og lignende. En lignende konstruktion er skruet sammen til et vindmølleprojekt i Saltum i Jammerbugt Kommune. Men Jysk Vindenergi vil ikke give tilbuddet alle steder. - Det er kun aktuelt, hvor møllerne placeres tæt på et bysamfund, siger Casper Mikkelsen, medejer af Jysk Vindenergi i Nørresundby. Tyskerne ville sige bestikkelse En anden aktør på vindmøllemarkedet, Vattenfall, bryder sig ikke om metoden. - I Tyskland og Holland ville man betegne det som bestikkelse, siger kommunikationschef i Vattenfall Vindkraft i Danmark, Arne Rahbek. - Det er slet ikke noget, vi vil gå ind. Vi vil ikke "købe" lokalbefolkningen. Han påpeger, at lovgivningen i forvejen sikrer mulighed for lokal deltagelse og lokalt afkast ved at minimum 20 procent af ejerskabet til nye møller skal udbydes lokalt til kostpris. - Den procentsats kunne vi derimod godt forestille os at sætte endnu højere. Her er jo er tale om ejerskab, hvor alle deltager på lige vilkår, siger han. Aarhusfirmaet Ecopartner, som ønsker at opstille møller på Kvissel Brænding, har ikke konkrete overvejelser om kopiere Jysk Vindenergi. Direktør Erling Salling Olesen er dog ikke afvisende over for ideen. - Men nogle vil betegne fremgangsmåden som et "hold kæft bolsje", mener han. Jysk Vindenergi ser - ikke overraskende - helt anderledes på sagen. Casper Mikkelsen betegner udlodningen som et middel til at inddrage lokalbefolkningen, se dem som medspillere og give landsbyen et løft. Statens bolsje Loven om Vedvarende Energi indeholder i øvrigt et lignende økonomisk incitament - eller "hold kæft bolsje". For at få kommuner til at fremme opsætning af vindmøller giver staten et særligt tilskud. Det er på 88.000 pr. etableret Megawatt svarende til ca. 200.000 kr. pr. mølle. Penge ydes til kommunen, men skal bruges til projekter, f. eks. stianlæg eller andre rekreative eller landskabelige formål, men ikke nødvendigvis i møllernes nærområde. Plan- og miljøudvalget i Frederikshavn har udskudt behandlingen af Jysk Vindkrafts ansøgning om møller ved Åsted Ådal og området er ikke medtaget første udgave af kommunens vindmølleplan.