EMNER

Hold øje med amerikansk hummer

FISKERI:Mandag 22.1. kan jeg læse, at biologerne skærper overvågningen af den amerikanske hummer, som er observeret i Øresund. Jeg har gennem årene fanget hummere i mine torske- og rødspættegarn, men dog aldrig set en biolog overvåge dette. Dog er jeg positiv, for når biologen overvåger den ”måske” tilstedeværende amerikanske hummer, så lægger han måske også mærke til, at der svømmer utallige store og små torsk rundt, hvor den amerikanske hummer kunne frygtes at have indfundet sig. Når man læser artiklen (fra Ritzau) føler man sig hensat til indvandrerproblematikken: Hummeren er aggressiv og mere forplantningsdygtig end den europæiske (jævnfør tilsvarende udtalelser om flygtninge fra politikere fra Dansk Folkeparti). Marinebiolog og akvariechef Jens P. Jeppesen udtaler, at man kan forestille sig, at den vil fortrænge ”vores” hummer. Den kan også føre nye sygdomme med sig. De store hummere kan ovenikøbet finde på at æde de mindre hummere. Den amerikanske hummer bliver dog først et problem, hvis den begynder at yngle. Så vil det helt klart være et problem og en trussel mod den danske bestand. Jeppesen siger, at man aldrig skal lade hummere gå sammen i små bassier (lejligheder), for så klipper de hinanden i stykker. Som fisker gennem 45 år vil jeg undtagelsesvis give Jeppesen ret. Jeg har desuden den frygt, at den amerikanske hummer ikke bliver af samme kulinariske nydelse som ”vores” hummer. Den bliver sikkert ikke rød, når den koger!