Hold øje med landmænd

For nylig havde en bladtegner en meget rammende tegning i en lokal avis af en haveejer, som må flygte i panik, da en nabobonde kommer forbi på marken med sin marksprøjte.

MARKSPRØJTE:For nylig havde en bladtegner en meget rammende tegning i en lokal avis af en haveejer, som må flygte i panik, da en nabobonde kommer forbi på marken med sin marksprøjte. Fænomenet er desværre kun alt for kendt. Samtlige marker i Danmark – på nær naturligvis de økologiske, brakmarker mm. – bliver sprøjtet 2,4 gange pr. år, og rester af pesticider vil uvægerligt drive bort fra disse og ind over anden mands ejendom. I juni forrige år anmeldte vi et tilfælde af sprøjteskade i vores have til den lokale miljømyndighed – i dette tilfælde Odder Kommune. Sprøjteskaderne var ganske tydelige, men den ansvarlige miljømedarbejder end ikke bevægede sig ud på åstedet for at bese skaderne – muligvis fordi jeg i brevet til kommunen antydede, at ”skaden kan forekomme ubetydelig”. Ikke desto mindre indikerer det, at bonden har overskredet sine beføjelser langt ud over rimelighedens grænser. Der må sprøjtes til og med skel – men under ingen omstændigheder over. Det står der højt og tydeligt i bekendtgørelsen vedr. sprøjtning med pesticider. I nærheden blev en kirkesti brutalt nedsvedet med midlet Round Up af en lodsejer. Intet sker! Samme nabo udtalte på et tidspunkt under sprøjtning: ”I skal ikke være nervøse – det er bare et grundstof.” Alle bønder har gennemgået et sprøjtekursus og modtaget et sprøjtecertifikat, men tolker alligevel reglerne for godt naboskab helt efter eget forgodtbefindende. Der sprøjtes ofte i let til frisk vind. Dette er helt uansvarligt. Ingen ved, hvor stofferne ender. På trods af løfter om nedsat forbrug af pesticider i landbruget, er mængden af benyttede giftige stoffer atter på vej op. Dette skulle angiveligt skyldes klimaforandringer(!) Visse fremmede og sydfra kommende nye ukrudtsarter skulle være dukket op på markerne. Helt ærligt! Nu mangler vi kun at se bønder nedsvide grønt i kornet umiddelbart før høst for at få ram på særligt genstridigt ukrudt (kvik). Det har tidligere været en yndet sport – men er noget værre svineri. Sådan noget korn er ikke brugbart som dyrefoder – endsige menneskeføde. Efter at der beviseligt er hold i rygterne om ulovligt indført NPK fra udlandet og spildolie i gyllen, er det snublende nært at antage at der også indføres ulovlige pesticider på samme vis (stråforkortere etc.) Efter at have konsulteret Plantedirektoratet vedr. sprøjteskader hos os, kunne miljømedarbejderen i Odder Kommune med landbrug som speciale lakonisk meddele at ”sager med bagatelagtig betydning politianmeldes generelt ikke af kommunen.” Sagen henvises til civilt søgsmål. Og hvem orker det? Jeg kan på det skarpeste anbefale at lukke samtlige vinduer, når man ser en bonde komme med sin sprøjte – eller tage hjemme fra.