Hold politik og religion adskilt

SAMFUND:I Danmark har vi en god kirke, folkekirken. Det har vi, når et overvældende flertal er medlemmer af kirken. Sådan er det i et demokratisk samfund. Andre religioner og antallet af ikke medlemmer er minimale, alligevel har vi et kirkeministerie og en politisk valgt kirkeminister. Hvad laver de egentlig som folkekirken ikke kan klare? Det er jo ikke gratis at have et ministerium og en minister. I Sverige har man nedlagt Kirkeministeriet. Er man dansk statsborger, bosat i Danmark, betaler man skat til kirke og ministerie, hvad enten man er medlem eller medlem af en anden trosretning eller slet ingen. Skatten er højere, hvis man er medlem, mindre hvis man ikke er medlem. Helt fritaget er danske statsborgere bosat i skattely i et andet land, men det er vel småpenge, vi taler om her? Nej, det er faktisk millioner af skattekroner. Til sammenligning, Tyskland. Her er intet kirkeministerie eller minister, der er ellers nok at holde styr på. Her har man to store religioner, katolikker og protestanter og på en tredje plads nok muslimer grundet en stor indvandring af tyrkere. Så har man lig Danmark mange mindre forskellige trosretninger. Er du medlem af en religion, betaler du skat +10 pct., der går ubeskåret til religionen; er du ikke medlem, betaler du almindelig skat minus de 10 pct. Medlemskab ordnes lokalt, med den religion du ønsker at være medlem af. En ny EU-forfatning er på vej. Det Iykkedes for to store katolske lande, Polen og Spanien, at få et religiøst indhold med i sidste øjeblik. På et spørgmål fra en joumalist til den danske udenrigsminister om hvad det betød, lød svaret, sikkert efter først at have spurgt statsministeren, uden betydning. Måske bliver det hele ændret i Irland, men det er da betryggende, at vi ikke i fremtiden skal betale skat til paven i Rom.