Hospitaler

Hold skadestuerne adskilte

11.1. udtalte regionrådsformanden Ulla Astman, at man fortsat arbejder på fælles indgang til psykiatrisk og fysisk skadestue trods den tragiske episode på den psykiatriske skadestue, hvor en psykiatrisk patient fratog en politibetjent sin pistol og skød sig selv.

En fælles indgang til psykiatrisk og fysisk skadestue vil gøre det endnu vanskeligere for forskellige faggrupper f.eks. politifolk, falckfolk og sundhedspersonalet, at sikre andre tilstedeværendes sikkerhed. Med en fælles indgang kan hr. og fru Danmark, der sidder med et lille barn, som er kommet til skade under en kamp i den lokale fodboldklub - hvis det tragiske uheld er ude - blive involveret i en episode, som de med den nuværende adskillelse af psykiatriske og fysisk skadestue er forskånet for. Her hjælper en adskillelse af en papvæg heller ikke. Den nuværende adskillelse er den eneste løsning, som med størst sandsynlighed sikre os imod, at sagesløse personer bliver involveret i fremtidige tragiske episoder. Der kan uden tvivl være mange gode grunde til at foretage denne sammenlægning og lave en fælles indgang, men borgernes sikkerhed bør man ikke spille hasard med. Derfor håber jeg ikke, at udtalelsen var et udtryk for regionrådsformandens personlige holdning, men blot et udtryk for ét løsningsforslag blandt mange ikke nævnte.