Lokalpolitik

Hold valg i 2005 - og planlæg fremtid

VALGPERIODE:Hvad er demokrati? Sådan vil jeg spørge borgmester Flemming Jansen, Pandrup, efter at have læst hans Synspunkt (28.8.). F.J. mener her helt alvorligt, at det er problemfrit at forlænge valgperioden i kommunerne, nu da der er nedsat en strukturkommission, selv om den endnu ikke har barslet med et eller andet. Derfor spørger jeg: Hvad er demokrati, når man efter forgodtbefindende kan udskyde valg? Vi har gjort det før, vil nogen sige. Ja, man gjorde det i 1941 - udskød valget i to år til 1943. Dengang på grund af en besættelse af en fremmed krigsmagt. Denne gang på grund af en Kommission? Der er vistnok en forskel. Der findes også en anden løsning, som jeg troede, at I liberale ville foreslå, at den nye Kommunalreform skulle træde i kraft 1. januar 2010, og der med næste valgperiode kunne bruges til at spørge borgerne, hvordan man mest hensigtsmæssig kunne sammenlægge kommuner. Der kunne evt.. også gennemførers folkeafstemninger herom. En sådan fremgangsmetode er brugt på Langeland. Hvad skal de så på Christiansborg beskæftige sig med lave et opgavekatalog om, hvad der er statens opgaver og hvad der er kommunernes opgaver? Hvor store enheder, der kan være selvbærende? Er det 25.000-30.000, eller er det mindre enheder? Hvordan ser gældsætningen ud i dag i forhold til kommunestørrelse. Det er det, jeg kalder den frivillige vej,som jeg nu forstår, at den vil I liberale ikke gå, men det hedder "Kæft, trit og retningspolitik", og det er jo selvfølgelig også godt at vide, så ved man i det mindste, vor man har Venstre. Flemming Jansens forslag med at forlænge valgperioden minder meget om det vi ser i diverse øststater som f.eks. Nordkorea. Det er nu nok ikke den tendens, flertallet ønsker. Derfor: Lad os holde kommunevalg i 2005 og bruge den periode til at forberede os på det nye, bl.a. tage afsked med amterne og planlægge de nye storkommuner.