EMNER

Hold VK fast på at få 87.000 flere i arbejde

ARBEJDSMARKEDSFORLIG:Mange har spurgt: Hvorfor indgår Socialdemokraterne et arbejdsmarkedsforlig med en borgerlig regering? To klare årsager er der. Vi vil gerne fastholde regeringen på, at den har lovet befolkningen at skaffe 87.000 nye arbejdspladser, så vi kan fastholde det velfærdssamfund, som 68-generationen har opbygget. Den anden grund er, at vi med forliget vil sikre os, at der er opbygget diger, så understøttelsen ikke undergraves. Og der er jo kloge folk nok, som allerede nu er bekymret for, om regeringen med det understøttelsesniveau, vi har, kan nå sit mål med 87000 nye arbejdspladser. Ja, og en landsdækkende avis holder gryden i kog mod den danske understøttelse ved først at lave en reportage om en person, hvis formål er at være arbejdsfri. Dernæst en leder, som bruger personen til at slå fast, at de konservative bør stå fast på et system som undergraver digerne omkring det danske understøttelses niveau. Så uden vores deltagelse i arbejdsmarkedspolitikken vil jeg konstatere, at trods en række tidsler i forliget. Som jeg i øvrigt mener, at ikke mindst det kommunale selvstyre kan gøre til roser. Med vores deltagelse sikrede vi understøttelsen, som vi kender den i dag. Derfor indgik vi forliget om arbejdsmarkedspolitikken.