Holder amt på kunstnere?

Svar til Gunhild Bach Nielsen: Jeg ser det som noget positivt, at G.B.N. endeligt beskæftiger sig med producerende billedkunst.

Læsø 27. maj 2005 21:46

At der skulle gå så lang tid, kan vel til en vis grad undskyldes - når der nu engang ikke er nogen formel struktur for sagkyndig rådgivning, på dette område, i Nordjyllands Amt. Når Gunhild Bach Nielsen 31.3. og 2.5. i sine indlæg beklager, at de estiske billedkunstnere (der forøvrigt er nogen af Nordeuropas fattigste), ikke kunne finansiere Undervisnings- og kulturudvalgets projekt, kan det jo også med lidt god vilje undskyldes. Det er jo sådant noget, der sker, når man er sig selv nok, og træffer sine beslutninger uden at indrage kvalificered rådgivning. Jeg er sikker på, at jeg også ville komme galt af sted, hvis jeg skulle købe en ny bil uden rådgivning. For slet ikke at tale om at købe en computer. Køber kulturforvaltningen for øvrigt sine biler og sine computere på samme måde, som man administrerer det billedkunstneriske område uden kompetent rådgivning? Men lad os i stedet skue fremad og se på et af det nordjyske samfunds største problemer: Udvandringen af unge talentfulde Nordjyske billedkunstnere. Det er ungdommen, de nye tanker og dynamikken der forlader os. Det er let at dokumentere, at det bare i den sidste generation drejer sig om snesevis af initiativrige mennesker. Unge kunstnere, der for at få en kvalificeret uddannelse eller for at få adgang til at arbejde med innovation og udvikling af nye ideer, har været nødt til at forlade landsdelen. Der er intet eksistensgrundlag for den slags mennesker i vor landsdel. Og det er noget, der har fået lov til at ske, selvom det netop er den slags iderige mennesker, det nordjyske samfund har brug for. Det er den slags mennesker, der udvikler den form for nye ideer, der i næste geled skaber produktion, udvikling og arbejdspladser. Hvad er det så, Gunhild Bach Nielsen stiller op med for at dæmme op imod, dette tab af muligheder. 25.4. nævner G.B.N. flere eksempler på, hvad kulturudvalget har gjort. Ifølge dette indlæg har man støttet skolernes kunstudstilling med det traditionelle beløb. 29.4. kan man så læse, at det drejer sig om en engangsbevilling på 8000 kroner. Hvor mange nyuddannede unge nordjyske billedkunstnere, forventer Gunhild Bach Nielsen, kan vende hjem og skabe sig en eksistens i landsdelen på den slags grundlag? Et andet eksempel, G.B.N. nævner 25.4. er at Undervisnings- og kulturudvalget har ydet et tilskud til "Læsø Artes " , - en festival for klassisk musik , poesi og kunst på Læsø. Foruden en hel del koncerter omfatter festivalen, ifølge G.B.N., to udstillinger af kunstmalere, som repræsenterer forskellige strømninger i samtidskunsten. 29.4. kan man så læse, at udvalget til festivalen på Læsø har ydet et engangsbeløb på 10.000 kroner, og det fremgår ikke, hvor stor en del af dette beløb, der efter fordeling mellem denne række af kunstarter, kommer den producerende billedkunst til gode. Hvor mange unge nyskabende billedkunstnere, der jo ofte, netop fordi de er unge, er i nystiftede familier, forventer GBN, vil flytte til Læsø og skabe dynamik og udvikling? På den slags grundlag?

Her ville vi gerne vise dig forslag til flere artikler, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Her ville vi gerne vise dig forslag til artikler fra vores magasiner, men pga. din Adblocker kan vi ikke gøre det!

Seneste nyheder

Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...