Holder ekstra øje med badevands-kvaliteten

Reparation efter brud et par hundrede meter fra kysten ventes at kunne ske inden for et par uger

SÆBY:Efter bruddet på havledningen, der fører renset spildevand fra Sæby Renseanlæg ud i havet, holdes der ekstra øje med badevandskvaliteten. Der foretages således suppelerende badevandsanalyser både syd og nord for de nærmeste målestationer ved havledningen. Havledningen er placeret få hundrede meter syd for Sæby Havn. Det menes, at bruddet på ledningen, der er sket ca. 200 meter fra kysten, kun medfører et beskedent udslip i havet. Størstedelen af det rensede spildevand udledes som normalt i havet ca. 900 meter fra kysten. - Såfremt badevandsanalyserne viser resultater i nærheden af badevandskravene, skal der skiltes herom, har Christina Sass Møller fra Nordjyllands Amts vandmiljøkontor på Amtsgården i Aalborg meddelt Sæby Kommunes tekniske forvaltning. Straks efter at bruddet blev konstateret i tirsdags, underrettede kommunen i øvrigt amtet om både udslip og om, at kommunen i forbindelse med en besigtigelse af brud-stedet havde tilført havledningen farvestof for at konstatere bruddets omfang. Det vist, at der kun er tale om brud eet sted. - Stranden syd for havnen benyttes næsten ikke som badestrand, og de foreløbige undersøgelser tyder på, at der ikke er fare for, at badevandskvaliteten på Sæby Nordstrand forringes, oplyser kommuneingeniør KarstenThorn,Sæby. Men vi følger naturligvis situationen meget nøje. Kommuneingeniøren venter i øvrigt, at de nødvendige reservedele bliver hjemskaffet, så reparationen af havledningen kan ske inden for et par uger. Det bliver en vanskelig operation, der ud over dykkere kræver medvirken af skib med kran for bl.a. at håndtere de tunge betonankre, der sikrer, at halvedningen er placeret på havbunden. Ved reparationen skal det rørstykke, hvor bruddet er konstateret, udskæres samtidig med, at der indskydes et nyt rør med samlermuffer. Det ventes, at udgiften til reparationen vil løbe op i et par hundrede tusinde kroner.