Holder ikke i praksis

VKO:Carl Frede Haugaard kan 15.7. ikke forstå, hvorfor folk vil have en ny regering. Dette spørgsmål er jo meget simpelt. Befolkningen bliver trætte af at se på de samme ministre igen-igen, og dårlige personsager medvirker til, at befolkningen ønsker sig noget nyt. Nok også fordi befolkningen kan se, at det billede, alt for mange borgerlige politikere giver af Danmark, ikke holder i praksis mere. Nu får befolkningen at se sort på hvidt, hvilket samfund VKO-politikken har skabt, bl.a. en fordobling af fattigdommen, en halvering af dagpengeperioden, som mange rammes af, så de skal til at forsørges af bistandshjælp, og en gradvis afskaffelse af efterlønnen til fordel for seniorførtidspension, som ingen kender til. Se, det er blot nogle af de ting, befolkningen hæfter sig ved, Carl.