Skagen

Holdkaptajnen

[ Lars Højmark Mortensen er opvokset i Tårs. [ Læreruddannet på Hjørring Seminarium med biologi og geografi som linjefag. [ Har været lærer på Ankermedet i Skagen i otte år. [ Arbejder nu i et bofællesskab for voksne handicappede i Skagen. [ Bor på nedlagt landbrugsejendom med 10 tdr. land i Sørig. [ Dansk Ornitologisk Forenings kontaktmand i Skagen. [ Medlem af bestyrelsen for Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite. [ Har flere gange været guide på fugle- og naturture i Skagenområdet og undervist på aftenskole.