EMNER

Holdning kan ændres

Blandt de flere hundrede arrangementer, der indgik i festugen i Århus, er der især ét, som har vakt opmærksomhed.

ALDERSGRÆNSER:Blandt de flere hundrede arrangementer, der indgik i festugen i Århus, er der især ét, som har vakt opmærksomhed. Programmet omfattede koncerter, udstillinger og happenings for alle aldersklasser, men det store festtelt for unge mennesker viste sig igen at være for lille. Så til næste år skal det være endnu større. Mest bemærkelsesværdigt er det, at der ikke serveres øl og spiritus i ”ungdomsteltet” – selv om netop salget af den slags er et væsentligt økonomisk grundlag for det kæmpestore arrangement. Til gengæld er der i ”ungdomsteltet” et flot program med kunstnere, som netop interesserer den pågældende aldersgruppe, og det viser sig så, at de er vigtigere for de unge end at kunne stå med en ølflaske i hånden. Allerførst tager jeg gerne hatten af for arrangørerne bag Århus Festuge, fordi de turde binde an med sådan et eksperiment – og dernæst vil jeg gerne gratulere dem med resultatet, som jeg gerne vil bruge i min fortsatte arbejde som Venstres sundhedspolitiske ordfører. Jeg er naturligvis klar over, at omgang med alkohol er et problem for mange mennesker, og derfor bør det tages seriøst – især når det drejer sig om unge. Og jeg vil meget gerne være med til at ændre danskernes generelle holdning til øl, vin og spiritus; først og fremmest af hensyn til folkesundheden, men også på grund af de sociale og økonomiske problemer, som et overdrevent forbrug meget ofte skaber. Når vi taler om en holdningsændring angående visse unges forbrug af øl, vin og spiritus, skal vi erkende, at det ikke er en opgave, der kan løses af politikerne alene. Politikerne kan foranledige, at der sættes skilte med fartbegrænsninger op på landevejene og pålægge politiet at kontrollere, at de overholdes, men vi kan ikke gennemføre en holdningsændring blandt de unge i forbindelse med alkohol ved at udstede forbud. Derimod kan vi i et tæt samarbejde mellem de unge selv, deres forældre, skoler og uddannelsesinstitutioner og politikerne helt sikkert ”flytte noget”. Og i den forbindelse er eksemplet fra Århus ganske enestående, som meget gerne må brede sig til resten af landet. Der er i øjeblikket blandt nogle politikere overvejelser om en forhøjelse af grænsen for de unges muligheder for at købe øl, vin og spiritus. Måske til 18 år? For der er jo ingen sammenhæng mellem kravet om, at de unge ikke må drikke på et værtshus, før de er fyldt 18 år, og så deres mulighed for at gå hen hos købmanden på det næste hjørne og købe, hvad de ønsker, når de er fyldt 16. Disse overvejelser kan helt logisk, mener jeg, indgå i den fortsatte debat om alkoholvaner blandt unge.